Gå til hovedindhold

Merudgifter til el ved brug af hjælpemidler

Spørgsmål

Jeg har en vekseltryksmadras, stålift og en personlift til strøm 24/7. Hører det med som merudgifter, og ved I hvad strømudgifterne til de tre ting er?

Svar

Ankestyrelsen har i principafgørelse 225-11 taget stilling til merudgifter til el ved brug af hjælpemidler.

Nedenstående er klip fra afgørelsen:

Resume: Udgifter til el til opladning af hjælpemidler kunne ikke ydes som en merudgift, da der var tale om en almindelig driftsudgift. Reglen om merudgifter kan alene anvendes i de situationer, hvor der er tale om en udgift som følge af brug af hjælpemidlet, som er helt uforholdsmæssig eller urimelig for borgeren. I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at selvom borgeren havde flere hjælpemidler, som samlet brugte el for mere end 600 kr. om året, medførte det ikke, at hans elforbrug var uforholdsmæssigt stort.

Så desværre kan din el-udgift til hjælpemidlerne ikke medregnes ved opgørelse af dine merudgifter.