Gå til hovedindhold

Modregning i lån fra tidligere handicapbil

Spørgsmål

Hvis man får bevilget en handicapbil afgiftsfrit, hvad vil det helt konkret sige, og hvis man så har en bil i forvejen - bliver den gamle bil så modregnet i det lån man får eller hvordan? Kunne du evt. komme med et eksempel?

Svar

Hvis du i forvejen har en bil, hvor der er bevilget støtte, vil provenuet blive modregnet i det nye lån. Har du en bil, hvor der IKKE er ydet støtte, har provenuet ingen indflydelse på beregningen af lån til handicapbilen. Beregningen er betinget af, at der ikke skyldes et beløb til kommunen. En gæld skal i første omgang betales. Jeg forudsætter også, at dit indkomstgrundlag ikke overstiger 222.000 kr.

Hvis vi antager, at du får 20.000 kr. ved salg af tidligere bevilget handicapbil, vil et eksempel være som følger: Den billigste egnede bil koster fx 130.000 kr. Beløbet fordeles således 50% er afdragspligtigt og 50% er afdragsfrit. Dvs. 65.000 kr. er afdragspligtig, herfra trækkes provenu fra tidligere handicapbil 20.000 kr. - der skal således tilbagebetales 45.000 kr. over de næste 8 år. Særlig indretning (automatgear m.m.) er tilskud og påvirkes ikke af ovenstående.

Hvis billigst egnede bil koster mere end 187.000 kr. fratrækkes provenu først i det udvidede lån, og er der en rest sker fradrag i den afdragspligtige del.