Gå til hovedindhold

MR skanning og sygdomsaktivitet

Spørgsmål

Efter at have læst flere indlæg på siden, har jeg nogle spørgsmål: I følge indlæggene forstår jeg det således:

At det er svært at afgøre, om der stadig er sygdomsaktivitet/attakker ved sclerose, og at man bliver nødt til at scanne for at finde ud af det.

At progressiv MS kun i beskeden grad kan påvirkes i hjernevævet af medicinsk behandling; men selvom man har progressiv MS, kan man i visse tilfælde stadig få attakker. Og at sygdomsaktivitet, der skyldes inflammation kan behandles.

Hvor ofte og i hvilke forbindelser får MS patienter tilbudt scanning?

Et andet sted stod i et forskningsindlæg af Finn Sellebjerg, 15.10.12: At mennesker med progressiv MS stadig har aktiv betændelse i blodet, at betændelsen hænger sammen med sygdomsaktivitet som ses i hjernen. Og dæmmer man op for inflammationen, ser det ud til at dæmpe udviklingen i hjernen. Er man kommet videre med den forskning?

Derudover vil jeg spørge, om mine sclerose symptomer evt. kan blive bedre, når temperaturen stiger, da jeg er blevet meget sart for kuld? Jeg tager Baklofen daglig, som tager de fleste af mine spasmer, men jeg har alligevel smerter i specielt senen bag på hælen. Senen føles hele tiden spændt og smerter ved tryk - er der andre behandlings muligheder?

Svar

En stor del af sygdomsaktiviteten ved MS kan ikke mærkes som attakker. Flere undersøgelser har vist, at man med MR skanning ser ca. 5 nye plak, for hver attak der mærkes. Dette er primært tilfældet for attakvis MS, mens man ved progressiv MS, ikke ser lige så meget ny aktivitet på MR.

MR skanning bruges derfor mest til at "holde øje" med sygdommen ved de attakvise forløb, så man sikrer sig, at behandlingen også virker på de plak, som kan opstå uden det mærkes. MR skanning udføres rutinemæssigt en gang årligt.

Attakker opstår ved, at immunceller bryder igennem fra blodet til nervevævet i et meget afgrænset område, hvorved det karakteristiske runde plak med immunreaktivitet (inflammation) dannes. Plakket kan ligge steder, hvor man ikke umiddelbart kan mærke det, og inflammationen kan desuden være begrænset uden at medføre alvorlig skade, hvorfor det ikke nødvendigvis mærkes som et attak. Når sygdommen bliver progressiv, vil den brede sig mere diffust i nervevævet og medføre en langsom nedbrydning af nervevævet.

Med de behandlingsmetoder vi kender i dag, angribes de skadelige immunprocesser bedst i blodet, hvilket begrænser sygdommens indtog i nervevævet. På den måde stopper man attakkerne og på længere sigt også den progressive udvikling. Hvis MS først er etableret i nervevævet, er behandlingsmulighederne begrænsede og chancerne for opheling ligeledes dårlige. Det er altså bedst, at forebygge attakkerne tidligt i sygdomsforløbet, så sygdommen ikke "flytter ind" i hjernen og rygmarven.

Selvom man har progressiv MS, kan man stadig godt have attakker, og derfor kan det fortsat være nødvendigt, at behandle den del af sygdommen.

Der forskes aktuelt meget i behandling af progressiv MS, og selv om man endnu ikke til fulde forstår, at bremse disse sygdomsprocesser, er der for nylig kommet positive resultater med lægemidlet Ocrelizumab, der kan dæmpe sygdomsudviklingen med 25% ved primær progressiv MS.

Til dit spørgsmål om varme og kulde er det oftest sådan, at varme har negativ indflydelse på scleroseramtes velbefindende. Symptomerne forværres hos de fleste, når kropstemperaturen stiger. Det sker tit i forbindelse med infektionssygdomme, hvor funktionsniveauet kan forringes betydeligt, men også ophold i stærk sol eller varme bade kan være udløsende. Symptomet kaldes Uthoffs fænomen, og skyldes at områder i centralnervesystemet, hvor nerveledningen i forvejen er dårlig på grund af sklerosen, reduceres når der bare kommer en mindre stigning i kropstemperaturen. Det er derfor vigtigt for mange mennesker med sclerose, at centralnervesystemet har normal temperatur, og det kan sikres ved at drikke rigelig væske, samt undgå fugtig varme og direkte middagssol. Nogle mennesker med MS har det dog omvendt, hvor varme omgivelser bedrer funktionen, så man kan ikke sige noget generelt om varme og funktion ved MS.

Kulde vil sædvanligvis bedre mange symptomer hos mennesker med MS. Dog vil et symptom som spasticitet forværres ved kulde, hvilket kan være et problem for nogen. Du kan læse mere om spasticitet og behandling et andet sted på hjemmesiden "Kramper i benene og på kroppen".