Gå til hovedindhold

MS behandling indenfor EU

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål omkring at flytte til udlandet og behandling af sclerose. Jeg har haft min diagnose i 2 år, og på trods af en aggressiv debut går det heldigvis rigtig godt i dag. Jeg er i behandling med Tysabri, og min neurolog anbefaler at jeg fortsætter med dette så lang tid som overhovedet muligt - jeg er heldigvis JC negativ, så det er forhåbentligt længe endnu.

Jeg arbejder som forsker, og står overfor det næste trin i min karriere: at skulle søge en tidsbegrænset forskningsstilling (en såkaldt postdoc), som består i at jeg får tildelt midler af enten offentlige eller private fonde til at gennemføre et 1-2 årig langt forskningsprojekt på et udenlandsk universitet. Her indtræder problemet og mit spørgsmål. Midlerne til opholdet gives nemlig som en bevilling (en slags stort legat), så der er ikke tale om et ansættelsesforhold. Jeg vil derfor ikke være omfattet af en overenskomst i projektperioden, og jeg er som bevillingshaver selv ansvarlig for bl.a. at indbetale til pension og til at tegne relevante forsikringer for mig selv og mit udstyr (f.eks. rejse- og sygeforsikring, arbejdsskadeforsikring, forsikring af eventuelt udstyr til brug for forskningen, eventuelle sociale sikringsordninger i det givne land, m.v.). Det vil sige, at jeg hverken får en arbejdsgiver i det land, jeg skal hen til, eller er udsendt af staten. Jeg får, groft sagt, ”bare” en portion penge til at rejse og arbejde for. Jeg er hverken ansat her eller der.

Hvor efterlader det mon mig i forhold til min Tysabri behandling? Jeg tænker ikke, at det er realistisk at få et forsikringsselskab til at betale mine planlagte behandlinger, men jeg er heller ikke som sådan udsendt af staten, så jeg kan ikke forblive indskrevet i det danske folkeregister, imens jeg er væk i 1-2 år. Mit ophold vil blive placeret i et EU land, men jeg er usikker på, om det giver mig flere rettigheder?

Svar

Det har stor betydning, at du skal have dit postdoc ophold i et EU land, da der er fri bevægelighed for arbejdskraft i EU, og det pågældende land er forpligtet til at videreføre din MS behandling, hvis du har bopæl der. Vi har flere EU borgere på Rigshospitalet, som får deres behandling hos os, da de bor i København. Der er dog forskel på sundhedssystemet i forskellige EU lande, og du bør sikre dig, at det land du tager ophold i, kan tilbyde behandlingen. Det kan ske ved at du, eller din MS læge, kontakter den nærmeste MS klinik, i det område du skal bo og spørger, om de kan give dig Tysabri på nævnte vilkår. Aftalerne bør være i stand inden du rejser, så du undgår ubehagelige overraskelser.