Gå til hovedindhold

Narkose og årsag til MS

Spørgsmål

Enhver sclerosepatient stiller før eller siden sig selv spørgsmålet: hvorfor blev det lige mig, der fik sclerose? Fornylig omtalte Scleroseforeningen en amerikansk undersøgelse, som pegede i retning af, at skader på oligodendrocytterne måske kunne udløse sclerose: Henfald af hjerneceller måske startskuddet til sclerose. Umiddelbart må man nok slutte, at flere faktorer kan medføre sclerose, herunder arvelige faktorer, men derfor kan skader på nervesystemet godt være en anden af faktorerne.

For mit eget vedkommende har jeg ikke sclerose i familien. Derimod var jeg ca. 20 år inden min sclerosediagnosen igennem en række operationer på Rigshospitalets øjenafdeling, hvor jeg var i narkose i timevis. Det er spørgsmålet, om det er denne procedure, som har forårsaget, at jeg nu har sclerose, og fik sclerosediagnosen i en forholdsvis høj alder (næsten som 50-årig). Jeg fik for nogle år siden et spørgeskema i forbindelse med en epidemiologisk undersøgelse, hvor der netop blandt andet blev spurgt til eventuel narkose. Er der noget resultat af denne undersøgelse?

Sclerose forekommer jo ofte hos unge mennesker. Hvis man antager at den begivenhed, som forårsager sclerosen finder sted ca. 20 år før diagnosen, kunne man forestille sig, at sclerose hos unge mennesker kunne skyldes hjerneskader på grund af iltmangel i forbindelse med fødslen. En epidemiologisk undersøgelse af dette, kunne vise at sclerose kunne skyldes en eller form for hjerneskade ca. 20 år før sclerosediagnosen. Lidt tanker omkring årsagen til sclerose.

Svar

Du har ret i, at der er rigtig mange spændende teorier om, hvordan sclerose opstår og mulige årsager hertil. At sclerose skulle være en "oligodendrocyt sygdom", altså en sygdom der primært opstår i hjernens støtteceller, som laver myelin, har længe været omtalt. I den artikel du henviser til, fremkaldes en sclerose-lignende sygdom hos mus, hvor forskerne har manipuleret med oligodendrocytterne, men som professor Sellebjerg også kommenterer, har en række andre forsøg ikke kunnet underbygge denne teori. Det er også sjældent, at resultater fra forsøg på mus kan overføres til mennesker, så man skal være varsom med, at drage forhastede konklusioner.

Den mest udbredte og afprøvede sclerosemodel i mus er fortsat EAE modellen, hvor hjerne-ekstrakt indeholdende en række proteiner, herunder MBP, som er en af de vigtigste strukturer i myelinet, indgives i musens blodbane, hvilket skaber en immunreaktion i blodet, som siden angriber centralnervesystemet. En scleroselignende sygdom hos dyr, kan altså fremkaldes på flere måder, men det er ikke sikkert, at sygdomsudvikling hos mennesker har samme lighedspunkter.

Som du nævner, har en række miljøfaktorer også indflydelse på udvikling af MS, og en del er undersøgt. Listen af mulige faktorer er dog lang og kun få, som D-vitamin, kyssesyge, rygning samt få og sene børnefødsler, har vist at have en sammenhæng. Intet tyder på, at bedøvelse/narkose i forbindelse med operation skulle være en risikofaktor, men det er en af de mulige faktorer, som kan blive undersøgt, når alle data fra udsendte spørgeskemaer gennemgås. Jeg kan desværre ikke sige noget om, hvor langt man er i denne proces.