Gå til hovedindhold

Nedsat funktion efter infektion

Spørgsmål

Den 25. marts fik jeg (nok) corona, da corona jo smitter lettere end influenza, som jeg er vaccineret imod. Og endnu kan jeg vist ikke få taget en prøve for antistoffer, så jeg kan vide, om jeg har haft corona.

Jeg havde feber i ca. 4 dage samt muskelsmerter, lidt forkølelse og hoste. Mens jeg havde feber, blev min gangfunktion meget dårligere, og mine ben meget kraftesløse, så jeg havde svært ved at holde mig på benene, og faldt da også nogle gange. Efter at feberen forsvandt, blev min gangfunktion mærkbart bedre, og kraften i mine ben vendte næsten tilbage. Men nu efter ca. 3 uger er hverken gangfunktionen elller kræfterne i benene, som inden jeg blev syg.

Kan det være, at man, hvis man lider af sclerose, kan have svært ved at komme sig efter en corona-infektion? Eller bliver gangfunktion og krafterne i benene aldrig så gode, som inden sygdommen?

Svar

Varme spiller ofte en afgørende rolle for mennesker med sclerose. Ved sclerose er centralnervesystemets evne til at lede impulser ofte dårlig, og en stigning i kropstemperaturen medfører yderligere forværring. Symptomerne forværres derfor hos de fleste, når kropstemperaturen stiger, hvilket kaldes et pseudoattak. Det sker tit ved infektionssygdomme og feber, uanset om årsagen er coronavirus eller andre infektioner.

Hos mennesker med sclerose bruger hjernen større kapacitet for, at få kroppen til at gøre det man gerne vil. På den måde kompenserer man for de skader sygdommen har efterladt i centralnervesystemet. Derfor er man også mere følsom for inaktivitet, som opstår i forbindelse med infektion og pseudoattak, hvor de kompensatoriske mekanismer ikke bliver vedligeholdt. Efterfølgende skal funktionen af nervesystem og muskler igen etableres i et genoptræningsforløb. Hvis man, som scleroseramt, har stort behov for kompensation, er der oftest også større krav til genoptræning, både hvad angår intensitet og længde.

Hvis en periode med inaktivitet og sygdom har varet længere tid, er muligheden for at komme tilbage til samme niveau som tidligere også dårligere. Det skyldes at man ikke længere kan kompensere for de skader sygdommen har efterladt og er ofte årsag til varig funktionsnedsættelse ved mere fremskreden sclerosesygdom.

Mit indtryk er, at du efter din infektionssygdom ikke længere kan kompensere effektivt, og nu har svært ved at komme tilbage til dit tidligere funktionsniveau. Det er derfor vigtigt, at du intensiverer dit genoptræningsforløb og dermed muligheden for at få dine kræfter og funktion tilbage. Man kan dog ikke helt udelukke, at du samtidig med din infektion har haft et attak, og at det er årsagen til din dårlige funktion. Hvis du har mistanke om det, skal du kontakte din scleroseklinik.