Gå til hovedindhold

Nye behandlinger til progressiv MS

Spørgsmål

Igennem flere år har jeg lidt af primær progressiv sclerose, og har ikke været tilbudt medicin til at bremse sygdommen med. Men i de senere år har jeg flere gange hørt fra scleroselæger, at jeg kunne begynde at glæde mig, for nu var der ved at komme noget medicin, som vil kunne være en hjælp til os, som lider af primær progressiv sclerose.

Men nej, jeg er for gammel til, at jeg kan få lov at prøve Ocrevus - man kan ikke få lov at prøve Ocrevus, hvis man er over 45 år. Hvad er begrundelsen for den beslutning, og hvem har truffet den? Det kan jo også være ret så dyrt, hvis mennesker bliver så dårlige, at de har brug for omfattende pleje og hjælp i hverdagen. Jeg kan have en følelse af, at mennesker over 45 år er mindre værd. Og at forskning og opdagelse kan være ligegyldigt, når vi alligevel ikke kan få lov at prøve den nye medicin.

For nyligt læste jeg om lægemidlet Siponimod/Mayzent, som kan være til hjælp for mennesker med sekundær progressiv sclerose. Er det et lægemiddel, som bruges i dag og i givet fald til hvilken aldersgruppe?

Hvordan kan man vide, om man er kommet over fra henholdsvis attakvis og primær progressiv sclerose til sekundær progressiv sclerose?
 

Svar

Medicinrådet har truffet beslutningen om at anbefale Ocrevus til mennesker med primær progressiv MS (PPMS) under 45 år, hvor der desuden tages hensyn til sygdomsvarighed og symptombyrde (EDSS). Grundlaget for beslutningen er, at effekten af Ocrevus generelt er relativ lille ved PPMS, og de subgrupper der responderede bedst på behandlingen, var fortrinsvis yngre mennesker med aktiv sygdom, lavere symptombyrde og kortere sygdomsvarighed. Dermed ikke sagt, at mennesker der ligger udenfor denne definition ikke kan have gavn af behandlingen, men Medicinrådets vurdering går på om omkostningerne generelt set er rimelige i forhold til effekten.

Medicinrådet har også lige behandlet ansøgning om Siponimod til mennesker med sekundær progressiv MS (SPMS), men har ikke skønnet, at datagrundlaget var tilstrækkeligt til at give en anbefaling, så det har vi ikke på nuværende tidspunkt. En endelig vurdering forventes på rådsmødet i januar. Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA, har fundet indikation for, at anbefale Siponimod til mennesker med SPMS med aktiv sygdom.

Til slut spørger du om de forskellige forløb af MS. Attakvis MS kan med tiden udvikle sig til SPMS, hvor attakkerne helt eller delvist forsvinder og sygdomsudviklingen sker ved en gradvis udvikling af nye neurologiske symptomer uden bedring. Ved PPMS sker en gradvis sygdomsudvikling uden bedring fra sygdommens start og er derfor ikke forudgået af attakker.