Gå til hovedindhold

Opsigelse og forskelsbehandling

Spørgsmål

På vegne af min datter har jeg nogle spørgsmål. Min datter er ansat 10 timer pr. uge i fleksjob. Hun er nu blevet opsagt efter 10 år. Begrundelsen er at man skal bruge en fuldtidskontormedarbejder. Hvordan forholder hun sig i forhold til forskelsbehandlingen for handicappede?

Svar

Din datter skal henvende sig i sin faglige organisation, her kan man vejlede om opsigelsen er lovlig.

Reglerne om forskelsbehandling fremgår af Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (nr. 1001 af 24/08/2017). Her fremgår af § 2a, at:

Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor.