Gå til hovedindhold

Pension hos ny arbejdsgiver og hvad med helbredsoplysninger

Spørgsmål

Jeg er diagnostiseret med MS og er dækket af en erhvervstabsforsikring gennem en firmaordninig. Jeg har gennem samme pensionsselskab fået udbetalt et beløb i forbindelse med kritisk sygdom. Så de kender naturligvis til min diagnose. Jeg er på fuldtid, har ikke haft sygedage og passer mit arbejde.

Har jeg ved jobskifte mulighed for at tage min firma erhvervsforsikringsordning med videre? Jeg har kort talt med pensionselskabet og en betingelse er, at jeg har en lederstilling og flytter til en lederstilling. Da jeg fik konstateret MS, havde jeg en lederstilling, men søgte og fik en funktionærstilling uden ledelsesansvar. Nu er jeg blevet tilbudt en lederstilling i et andet firma, men vil ikke miste min erhvervstabsforsikring, som dækker en stor del af min nuværende løn. Hvad har jeg af muligheder?

Svar

Indledningsvis så er det naturligt og normalt billigst at indtræde i den eventuelle firmapensionsordning som ny arbejdsgiver har, dette kræver dog at du kan indtræde på lige vilkår med andre ansatte, da du ellers vil bliver ringere stillet. Det afgørende for dine muligheder her er typisk afhængig af, hvilken aftale din nye arbejdsgiver har indgået, og typisk baseret på hvor mange ansatte der er omfattet. En tommelfingerregel er, at jo større pensionsordningen er, jo lempeligere er de helbredskrav der stilles ved indtrædelse. De lempeligste erklæringer vil være så lempelige, at du kan indtræde på lige vilkår med en rask medarbejder.

Alternativet, der typisk er lidt dyrere, er at videreføre din nuværende pensionsordning med ny arbejdsgiver, dette i det du derved ikke skal aflevere nye helbredsoplysninger.

Min anbefaling er, at hvis du skifter job, så tag en samtale med ny virksomheds pensionsrådgiver og hør om dine muligheder, herunder er samtalen jo fortrolig, hvorfor du gerne skulle kunne fortælle om din situation.