Gå til hovedindhold

Personlig og praktisk hjælp

Spørgsmål

Jeg har en veninde, hvis far har sclerose, og resten af familien er ude af stand til at passe ham, eller har givet op. Så nu er hele ansvaret havnet på hende. Det stresser hende ekstremt meget. Det er blevet så slemt, at hun er blevet sygemeldt med stress. Hun er bange for, at situationen med hendes far ikke er "dårlig nok" til at søge hjælp. Det kan ikke forsætte på denne måde, hvad kan hun gøre?

Svar

Jeg forstår det sådan, at faren har behov for personlig pleje og praktisk hjælp, opgaver som din veninde varetager. Som sådan har din veninde ikke noget ansvar for sin far, men jeg forstår godt, at hun føler sig forpligtet.

Hvis mine formodninger er korrekte synes jeg, at din veninde skal sige til sin far, at hun vil kontakte kommunens visitator med henblik på visitering af den fornødne hjælp. Det vil kræve fuldmagt/tilladelse fra ham. Hvis han er indforstået vil en visitator forventeligt aflægge et besøg, hvor jeg så tænker, at det er relevant, at din veninde deltager. Her vil kunne ske en drøftelse af behov for hjælp og hvilken hjælp kommunen i givet fald kan tilbyde.

Din veninde er nødt til at trække sig tilbage og overlade opgaverne til andre.