Gå til hovedindhold

Personlig parkeringsplads og egenbetaling på behandling

Spørgsmål

Parkeringsplads ved arbejdssted. Jeg har fleksjob 12 timer om ugen - fordelt på 2-3 dage. Der er handicap-p-pladser tæt ved min arbejdsplads, men disse er oftest optaget, når jeg møder. Sygehuset har afvist at reservere en plads med nr. på (bare nogle timer til fri ankomst hver dag), og dette umuliggør min arbejdsituation med aftalte møder, undervisning m.m., da jeg ofte må køre hjem igen, da det ikke er muligt at få en parkerings-plads. Hvad kan jeg gøre for at fastholde mit job?

Vederlagsfri fysioterapi. Jeg er blevet tilbudt intensiv fysioterapi (individuel fysioterapi 5 dage om ugen + hold-og egentræning i fysioterapi center) da der sker stor progressionen i min sygdom - primær progressiv sklerose. Jeg har vederlagsfri henvisning med mulighed for fysioterapeutisk-behandling. Jeg er nu blevet introduceret til forløbet, der så åbenbart betyder egenbetaling (6000 kr. om måneden - til betaling af fysioterapeuter) har dette sin rigtighed? Jeg har netop tænkt denne mulighed, da der er lang ventetid på ophold på sklerosehospitalet, og ved denne løsning har jeg desuden mulighed for at passe mit job, altså ingen sygemelding - og være sammen med familien.

Svar

Det er vanskeligt at få reserveret en parkeringsplads til enkeltpersoner. Af færdselslovens § 92 stk. 3 fremgår "når særligt tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter stk. 1 træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap".

Det er kommunen, som du i givet fald skal rette henvendelse til. Mange kommuner har vejledning herom på deres hjemmeside. Men som nævnt er der en del betingelser forbundet med det.

Hvorvidt det er muligt for dig ved hjælp af ganghjælpemidler at komme fra din bil og ind på arbejdspladsen, ved jeg ikke - men måske kunne du undersøge disse muligheder.

Under alle omstændigheder er det nødvendigt at tale dels med din arbejdsgiver og Jobcentret om din arbejdssituation.
Annette Køhler
Socialrådgiver 


Hvis man har en vederlagsfri henvisning til fysioterapi pga. progressiv sygdom (ikke at forveksle med progressiv MS) er man kun berettiget til holdtræning.
Hvis man har en vederlagsfri henvisning til fysioterapi pga. progressiv sygdom + har et svært fysisk handicap er man berettiget til både holdtræning og individuel behandling.

Mængden af individuel behandling sker ud fra en fysioterapeutisk vurdering, og hvis de vurderer, at du skal have 5 x individuel behandling om ugen, bør du være berettiget til dette indenfor den vederlagsfri ordning, hvis du vel og mærke har den rette henvisning.

Slutteligt vil jeg dog sige at 5 x individuel behandling om ugen  + selvtræning + holdtræning lyder som overtræning i mine ører. Med MS er det utrolig vigtigt, at man når at restituerer.

Hvis man er på ét af MS hospitalerne træner man også dagligt, men der skal du KUN fokusere på træning, hvorimod når man er hjemme hos sig selv er der også arbejde + almindelige daglige aktiviteter som transport, indkøb, madlavning, sociale aktiviteter mm som også udtrætter.
Dorte Støvring
Fysioterapeut