Gå til hovedindhold

Ponesimod - ny MS medicin

Spørgsmål

En ny type MS medicin Ponesimod er godkendt på det amerikanske marked. Kan I sige noget om det? Hvem er det godt for? Hvornår er det på det danske marked og hvilke bivirkninger?

Svar

Ponesimod er en videreudvikling af lægemidler der virker på det såkaldte sphingosin-1-phosphatreceptor (S1PR) system. Indenfor det område kender vi allerede fingolimod (Gilenya) mod MS, som er en ikke-selektiv S1PR modulator, hvor ponesimod er mere selektiv og således mere præcis i sit angrebspunkt på den immunologisk vigtige del af S1PR systemet.

Ponesimod er for nylig testet mod Aubagio i en stor fase 3-undersøgelse (OPTIMUM), hvor man, i forhold til Aubagio, fandt en yderligere reduktion af MS attakker på 30,5 procent. Derudover blev der også beskrevet reduktion af blandt andet MR forandringer og træthedssymptomer sammenlignet med Aubagio. Overordnet set ligner effekten af ponesimod den vi kender fra Gilenya. Sikkerhedsprofilen adskiller sig heller ikke væsentligt fra Gilenya, hvor de hyppigst observerede bivirkninger fra fase 3-undersøgelsen var hovedpine, øvre luftvejsinfektioner, infektioner i næse og svælg, stigning i levertal, samt den velkendte påvirkning af hjerterytmen. Der er nu ansøgt om tilladelse til brug af ponesimod ved attakvis MS hos myndighederne i både USA (FDA) og Europa (EMA).