Gå til hovedindhold

Praktisk hjælp

Spørgsmål

Har jeg mulighed for at få tilskud til rengøringshjælp i hjemmet?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du spørger om mulighed for at få bevilget rengøringshjælp. Visitering til praktisk hjælp (som det kaldes) sker i henhold til servicelovens § 83. Før der træffes afgørelse om visitering til praktisk hjælp, skal det vurderes om det er muligt at forbedre ”personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp”. På kommunernes hjemmeside findes såkaldte kvalitetsstandarder vedrørende praktisk hjælp. Enhver behandling af ansøgning skal dog ske efter en individuel vurdering.

Kort sagt, du skal kontakte visitationen i din bopælskommune med henblik på vurdering af din mulighed for praktisk hjælp. Ved vurdering tages også hensyn til om andre i husstanden kan bidrage med praktisk hjælp – dog ikke sådan forstået, at en ægtefælle skal påtage sig alle opgaver i hjemmet.

Bliver du visiteret til praktisk hjælp, har du mulighed for selv at vælge en anden hjælp, end fra kommunens hjemmepleje. Det kan være fra et godkendt privat firma eller evt. også en person, som du selv udpeger. Visitatoren skal vejlede dig om disse muligheder.

Du har ret til en skriftlig afgørelse med oplysning om klagemulighed.

Hvis du selv bestiller et rengøringsfirma (med CVR nr.), har du mulighed for at gøre brug af servicefradrag gennem SKAT. Du kan orientere dig nærmere på skat.dk.