Gå til hovedindhold

Praktisk hjælp til pasning af børn

Spørgsmål

Jeg blev sidste år diagnosticeret med primær progressiv sclerose - og er nybagt mor til to dejlige tvillinger. Har jeg mulighed for at søge nogen form for hjælp i hjemmet/tilskud til barnepige?

Svar

Mit svar bliver meget generelt. Jeg vil henvise til Ankestyrelsens principafgørelse 53-12  se nedenstående klip:

Ankestyrelsens principafgørelse 53-12
Resume:
En scleroseramt kvinde kunne alene få hjælp til konkrete nødvendige praktiske opgaver i forbindelse med pasning af sit barn efter servicelovens § 83.
Hun kunne ikke i medfør af § 83 få hjælp til opgaver, der omfattede generel pasning og omsorg for barnet. Der kunne således ikke ydes hjælp til hjemmehjælper 24 timer i døgnet som følge af risikoen for, at hun ikke kunne yde omsorg for sit barn ved akut sygdom eller lignende.
Varetagelse af barnets tarv skulle ske efter bestemmelserne i servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.
Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om, i hvilket omfang pasningsbehovet af et barn kan dækkes ved udmåling af hjælpen efter servicelovens § 83 til en forælder med nedsat funktionsevne.
Resultatet er
• Der kan alene udmåles hjælp til konkrete nødvendige praktiske opgaver i forbindelse med pasning af et barn efter servicelovens § 83. Der kan ikke ydes hjælp til generel pasning og omsorg for et barn.


Hele afgørelsen kan hentes på Ankestyrelsens hjemmeside.
Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunens visitation for nærmere udmåling. Du har også mulighed for at kontakte socialrådgiveren i Scleroseforeningen for yderligere vejledning.