Gå til hovedindhold

Problemer med varme og kulde

Spørgsmål

Jeg fik konstateret sclerose i 1997. Jeg har fået det problem, at jeg fryser helt ekstremt meget, det er blevet værre og værre, nu er det nået til, at jeg sidder med trøje og ofte dyne på for at holde varmen nogenlunde. Ligeledes har jeg det med meget varme, f.eks. i bilen eller i vores lejlighed om sommeren, lejligheden vender så vi har solen ind det meste af dagen, så jeg laver tit gennemtræk for at holde det ud. Er jeg ude, er jeg mest i skyggen for at holde varmen ud.

Jeg er gift og modtager førtidspension efter reglerne før 2003, så derfor kan jeg ikke få varmehjælp, min tillægsprocent er 0. En anden bolig kan desværre ikke lade sig gøre, da vi tjener for meget sammenlagt til at få boligsikring, og har derfor ikke råd til anden bolig. Lejlighederne i vores område er meget dyre.

Jeg håber, I måske kan henvise til en lov/paragraf, når det er p.g.a. sygdom, jeg har det sådan.

Svar

Jeg kan forstå, at du både påvirkes af kulde og varme. Som førtidspensionist efter reglerne før 2003 har du ikke mulighed for at søge dækning af merudgifter i h.t. lov om social service § 100. Reglerne for varmetilskud er udtømte med en tillægs% på 0. Desværre er der ikke de store mulighederne for økonomisk tilskud til øgede varmeudgifter. Jeg går ud fra, at du modtager højeste førtidspension.

Reglerne for personligt tillæg - se på Borger.dk - betinger, at man er ”særligt vanskeligt stillet økonomisk”. Jeg tror ikke, at du på nogen måde vil kunne opfylde betingelserne for anden form for økonomisk støtte i form af personligt tillæg. Men som sådan forhindrer det dig jo ikke i at forhøre dig på kommunens Ydelseskontor. Kommunerne har ansøgningsskemaer og oplysninger om betingelser på deres hjemmeside.

Jeg går ud fra, at du har fået relevant rådgivning både via læge og ergoterapeut? Er mulighed for markise, aircondition i bolig og bil undersøgt?

Der er desværre ingen regler om tilskud begrundet i diagnose.