Gå til hovedindhold

Psoriasis ved Aubagiobehandling

Spørgsmål

Jeg har været i behandling med Aubagio gennem ca. 4 år og har nu udviklet psoriasis. Kan læse mig til at der kan være en sammenhæng, hvilket jeg er nervøs for. Er det noget I kender til?

Svar

Der er rapporteret om ny forekomst af psoriasis (pustuløs psoriasis), og forværring af eksisterende psoriasis ved behandling med Aubagio. Hvis det er konstateret hos dig, vil man anbefale, at du stopper behandlingen, evt. får udrenset medicinen med colestyramin, og at det rapporteres som en bivirkning af din MS læge. Samtidig må man have plan for skift til anden MS behandling.