Gå til hovedindhold

Rygning og MS

Spørgsmål

Som jeg forstår det, er der sammenhæng mellem rygning og udvikling af MS. Jeg kan også læse mig til, at passiv rygning kan være sammenhængende med udvikling af MS, og at rygning er bevist at forværre MS-forløbet på flere måder for mennesker med MS som ryger.

Jeg har MS og ryger ikke, så spørgsmålet beror sig på passiv rygning. Der er rigtig mange rygere i min omgangskreds, og vi kommer ofte på barer hvor man må ryge indenfor. Efter jeg er blevet diagnosticeret med MS, er jeg blevet mere bevidst om passiv rygning, og jeg er derfor nysgerrig på, om I kan referere til nogle studier som belyser, hvorvidt passiv rygning påvirker MS-forløbet for mennesker med MS.

Hvis man har MS, løber man så en risiko ved at udsætte sig selv for passiv rygning? - Hvis ja, hvor går grænsen så?

Er det et no-go ofte at sidde i vindretningen med folk der ryger udenfor, hvis man vil være på den sikre side, eller bør man snarere kun være påpasselig med for ofte at befinde sig i meget tilrøget lokaler indendørs?

Svar

Inhalation af tobaksrøg har mange skadelige effekter og påvirker også forløbet af MS. Mange uafhængige studier bekræfter rygnings association med MS-risiko, sygdomsaktivitet, handikapgrad samt progression.

Sammenhængen mellem rygning og MS-risiko er påviseligt øget med op mod 50%. Ligeledes er rygning blandt mennesker med første attak af MS, kaldet CIS (klinisk Isoleret Syndrom), forbundet med en øget risiko for hurtigere overgang til MS. MS-risikoen har statistisk sikker sammenhæng med det kumulative cigaretforbrug målt i pakkeår, dvs. jo større forbrug, desto højere risiko.

Der er desuden påvist association mellem passiv rygning og øget risiko for MS. Jeg kan desværre ikke sige noget om, hvor lidt eller hvor meget passiv røg man skal inhalere for at dette gør sig gældende.

Jeg kan forstå, at du ønsker referencer og du får her anbefalet læsning:
1. Hedstrom AK et al. Neurology 2009;73:696-701
2. Poorolajal J et al. Journal of Public Health 2017;39:312-320
3. Di Pauli F et al. Multiple Sclerosis 2008;14:1026-1030
4. Hedstrom AK et al. Multiple Sclerosis 2011;17:788-793

Du kan få overblik over indholdet af artiklerne ved at søge dem på PubMed.