Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstider

Spørgsmål

Jeg har i november 2018 ansøgt om forbrugsgode hos kommunen. Jeg hørte intet fra dem, end ikke hvornår jeg kan forvente, at min sag bliver behandlet. Jeg skrev derfor til dem for en måneds tid siden, for at høre hvor langt min sag var. Jeg blev ringet op med det svar, at det kan de simpelthen ikke sige noget om. Er det helt efter bogen?

Svar

I h. t. retssikkerhedslovens § 3 skal kommunen fastsætte frister for hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning til afgørelsen er truffet.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.
Vejledninger mv.
Retssikkerhedsvejledning - Kapitel 4. Frister for afgørelser (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10283 af 7/12 2017).
Sagsbehandlingstiderne bør fremgå af din kommunes hjemmeside – og som nævnt i loven skal du have besked.

Hvis din kommune har ansat en borgerrådgiver/borgervejleder (fremgår også af deres hjemmeside) kan du kontakte vedkommende med henblik på korrekt svar fra forvaltningen. Alternativt kan du kontakte afdelingslederen for nærmere.