Gå til hovedindhold

Sammenhæng mellem MR og symptomer

Spørgsmål

Er der generelt set medicinske holdepunkter for en direkte sammenhæng mellem objektive fund i bestemte områder på scanninger og de gener, som MS medfører, herunder fatigue, når diagnosekriterierne for multipel sclerose i øvrigt er opfyldt? Med andre ord: Kan man generelt sige, at graden og karakteren af gener fra MS er direkte målbar via objektive fund på scanninger, så begrænsede objektive fund - til trods for opfyldte diagnosekriterier - skulle udelukke væsentlige gener som fatigue?

Svar

Ser man på en stor gruppe af mennesker med MS, er der statistisk sammenhæng mellem byrden af MS plak set på MR skanning og den overordnede grad af neurologiske symptomer, om end denne sammenhæng ikke er stærk. Der er dog så stor variation i data fra MR skanninger, at man ikke direkte kan forudsige symptomer på individuelt plan ud fra skanningen. Dette skyldes til dels, at hvide pletter på MR, ikke entydigt skyldes nervefiberskade, men også viser f.eks. væskeophobning i hjernevævet (ødem), nedbrydning af myelin (fedtvæv), eller regeneration (opheling med arvævsdannelse).

Der er desuden meget stor individuel forskel på omfanget af nerveskade i et MS plak, hvordan det enkelte menneske heler op, og hvor godt den raske del af hjernen kompenserer efter et attak. Endelig har det også stor betydning, hvor et plak rammer, da skader i bestemte områder i hjernen sjældent erkendes, mens f.eks. plak i rygmarven vil give mange symptomer. Alt dette bidrager til, at man på et individuelt plan ikke kan sige så meget om MS symptomerne ud fra en MR skanning. Skanningerne bruges primært til at give information om sygdommens aktivitet og udbredning, til brug ved diagnostik og behandling.