Gå til hovedindhold

Samtale på arbejdspladsen

Spørgsmål

Hvornår skal jeg informere min arbejdsplads om, at jeg er under udredning for MS? Jeg er ansat i en ledende stilling og har gennem en årrække oplevet forskellige symptomer, bl.a. træthed, nedsat kognitiv funktion, men har blot opfattet dem som udtryk for stress eller alderssvarende udfordringer. Hverken min arbejdsplads eller jeg kan være tjent med at have mig ansat i min nuværende stilling ret længe. Jeg har mest lyst til at stoppe med det samme og give mig selv den nødvendige omsorg og ro, men jeg er i tvivl om, hvornår i forløbet det er klogt at orientere sin nærmeste leder og sine medarbejdere. Og hvordan er jeg stillet i forhold til få anvist et nyt og mindre krævende job på min arbejdsplads? Jeg er overenskomstansat på en statslig arbejdsplads.

Svar

Jeg forstår din situation sådan, at du har et behov for at få afklaret din arbejdsmæssige situation. Som sådan er du på nuværende tidspunkt ikke forpligtet til at orientere din arbejdsgiver, men forstår godt, at du gerne vil have en samtale om din situation.

Hvis du har en MUS samtale nært forestående vil det jo være hensigtsmæssigt, men  hvis ikke, vil jeg anbefale dig at bede om en aftale med din chef, så I har ro til at få talt om tingene. Jeg vil også anbefale dig kontakt til din faglige organisation og måske skal du have en repræsentant derfra med til samtalen - eller en anden relevant person evt. fra HR afdelingen.

Du skal ikke sige din stilling op, der findes forskellige muligheder i lovgivningen, som kan bringes i anvendelse. Evt. kan du sammen med din chef blive enig om kontakt til Jobcentret med henblik på nærmere vejledning om støttemuligheder på arbejdspladsen, her tænker jeg eksempelvis på § 56 aftale i dagpengeloven, personlig assistanceordning o. lign.

Hvorvidt der er mulighed for omplacering på din arbejdsplads vil jo bero på de aktuelle forhold, her er kontakt med den faglige organisation også relevant.