Gå til hovedindhold

Sclerose og symptomer i munden

Spørgsmål

Fik i går konstateret aggressiv paradentose og skal opereres. Jeg har altid haft sundt tandkød, nærmest ingen plak og generel god sundhedstilstand i munden. Jeg er 49 år, og specialtandlægen mente der kunne være to årsager til paradentosen, når jeg ikke er ældre og ellers er sund i munden.

1) arvelighed eller

2) sclerosen (stresset krop/nerve- og immunsystem)

Jeg har ikke kendskab til, at der er arvelig paradentose i familen. Så ergo - hovedårsag er sclerosens følgevirkninger. Er det en kendt ting, og kan man evt. få dækket udgifter til forløbet under henvisning til sclerosen?

Svar

Der er ikke umiddelbar nogen forskning, der viser at sclerose direkte påvirker tænder og tandkød og kan give paradentose. Sclerose er en autoimmun sygdom. Der bliver forsket meget i autoimmune sygdomme og deres sammenhæng med kroniske inflammationssygdomme og immunforsvar, men ikke direkte rettet på sclerose. Der er dog noget, der tyder på at paradentose kan påvirke autoimmune sygdomme, men ikke omvendt. I den forskning, er det andre autoimmune sygdomme og ikke sclerose.

Der er kliniske erfaringer, der viser at sclerosepatienter oplever mundtørhed og følelsesforstyrrelser. Mundtørhed opstår ofte ved indtagelser af 3 eller flere forskellige slags medicin. Mundtørhed kan være med til at forværre en paradentose.

Jeg går ud fra at du ikke ryger, da det kan give paradentose.

Ens immunforsvar kan være nedsat og være med til en paradentose bliver aggressiv. Det at have sclerose kan jo godt sætte en i en stressituation, hvorved ens immunforsvar bliver nedsat. Det er en kendt erfaring, at hos patienter med paradentose, sker der en mærkbar forværring, hvis de kommer i en stressituation.

Diagnosen sclerose udløser desværre ikke ekstra tilskud til tandbehandling. Hvis du er førtidspensionist, kan du søge helbredstillæg til behandlingen hos kommunen.