Gå til hovedindhold

Skal jeg fortsætte med Lemtrada

Spørgsmål

Jeg fik 1. omgang Lemtrada i marts sidste år som gik okay, og jeg har ikke haft bivirkninger. Skulle have haft 2. omgang her i foråret, men det er udsat lidt, som så mange andres behandling i disse coronatider. Neurologen har bedt mig om at vælge, om jeg vil have 2. omgang Lemtrada eller skifte til Ocrevus, fordi der er nye oplysninger om bivirkninger af Lemtrada.

Det jeg egentligt søger er en ”for/imod”, jeg synes det er som at vælge mellem pest eller kolera og meget uoverskueligt. Lemtrada har jeg tålt fint efter 1. omgang, men der er jo ingen garanti for at 2. omgang også går okay. Ocrevus har jeg ingen erfaring med, men er super bange for bivirkningerne. Jeg ved godt, det kun er mig selv der kan tage valget, men lidt input, observationer, meninger, holdninger, hjælp er mere end velkommen.

Svar

Bivirkningerne til Lemtrada er fortsat sjældne, men omfatter kardiovaskulære sygdomme (påvirkning af hjerte og kredsløb, blødning og blodpropper), autoimmune sygdomme og øget risiko for infektioner. En beskrivelse af dette ligger på det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside, hvor der også er beskrevet en række begrænsninger i ordinationen af Lemtrada, som lægerne i dag følger.

Lemtrada gives i to serier, med et års mellemrum, og derefter stoppes behandlingen, men har stadig effekt mange år fremover. Du er nu i den situation, at du allerede har fået 1. serie Lemtrada og vil ikke opnå den fulde effekt af behandlingen, før du får den 2. serie. Det kunne tale for at fuldende behandlingen og høste den fulde effekt i de kommende år. På længere sigt skal du muligvis skifte behandling, når effekten af Lemtrada ophører, hvor f.eks. Ocrevus, som har en meget hensigtsmæssig bivirkningsprofil, kan være et udmærket valg. Spørgsmålet er så, om dette skal ske nu, hvilket vil afbryde dit Lemtrada-behandlingsforløb.

Da jeg ikke kender til din helbredstilstand, sygehistorie og behandlingshistorik, kan jeg dårligt give dig endelig rådgivning i dit valg. Jeg synes heller ikke det er rimeligt, at du selv skal træffe en beslutning. Det må derfor være op til din behandlende neurolog, som har den nødvendige viden og ekspertise, at tilkendegive sin mening om din behandlingsplan.