Gå til hovedindhold

Skift af pensionsleverandør

Spørgsmål

Jeg arbejder på fuld tid i en virksomhed med pensionsordning inkl. forsikring ved kritisk sygdom. Jeg fik diagnosen sclerose for et år siden og fik udbetalt forsikring ved kritisk sygdom. Jeg har ikke haft sygedage som følge af sclerose. Nu har virksomheden besluttet at skifte pensionsselskab, og vi kommer alle med i den nye ordning. Kun personer med længere sygdomsforløb skal afgive helbredsoplysninger - men jeg har jo ingen sygedage, og HR afdelingen kender ikke min sygdom. Det gør kun min umiddelbare chef. Har jeg pligt til at oplyse det nye pensionsselskab om min diagnose?

Hvis ja, er det så sandsynligt, at de vil nægte mig at være med i den nye pensionsordning?

Hvis nej, kan pensionsselskabet så alligevel påstå, at jeg har været uærlig og nægte mig en eventuel ydelse for nedsat erhvervsevne?

Svar

Du skal svare ærligt på de spørgsmål de stiller i en helbredsformular ved et leverandørskifte, hvilket du jo også gør. Det er ikke din pligt at oplyse yderligere i forbindelse med udfyldelsen af blanketten.

Du kan naturligvis ikke i den nye ordning igen få udbetaling fra kritisk sygdoms forsikring for sclerose, men har stadig mulighed for at få udbetaling fra forsikringen ved andre kritiske sygdomme.

Du er ikke umiddelbart dårligere stillet ved tab af erhvervsevne end dine kolleger, men jeg ser intet til hinder for at oplyse dette til pensionsrådgiveren og få bekræftet fuld dækning.