Gå til hovedindhold

Skilsmisse og bodeling

Spørgsmål

Jeg skriver på vegne af min svigerfar. Han er blevet skilt i oktober 2016. Hans ekskone bor stadig i deres fælles hus. Så vidt vi kan læse os til, så skal hun betale "fiktiv husleje" til ham siden deres skilsmisse. Hvordan fungerer dette i praksis? Skal han så betale halvdelen af ejendomsudgifterne, og er det ejendomsskat, renter, afdrag og forsikring?

Derudover vil vi gerne høre, hvordan en bodeling foregår rent praktisk. Bilen står for eksempel i ekskonens navn, men han har været med til at betale udgifterne til den. Er bilen så fælleseje? Kan de selv lave en aftale om, hvordan bodelingen skal foregå, eller skal der en advokat indover? Hvordan laver man værdisættelsen af indboet?

Svar

Jeg forudsætter at din svigerfar og dennes tidligere ægtefælle havde fælleseje, og at der altså ikke var ægtepagt om særeje.
Såfremt det er tilfældet skal der foretages en deling af parternes aktiver og passiver, og det er en god ide, at parterne får oprettet en bodelingsaftale, som underskrives af begge. De kan godt selv lave en sådan aftale, men det er min anbefaling, at de kontakter en advokat, som kan bistå hermed og så de er sikre på, at de får det hele med.

Bilen:
Det forhold, at bilen står i ex konens navn betyder, at hun ejer bilen, men da parterne har fælleseje (hvis de altså ikke har indgået ægtepagt om særeje, som skrevet tidligere) skal bilens værdi indgå i bodelingen. Ex konen har som ejer ret til at udtage bilen, men skal altså betale din svigerfar, hvad der svarer til halvdelen af friværdien i bilen. Dette tages med i bodelingsaftalen.

Huset:
Jeg kan forstå, at ex konen fortsat bor i det fælles hus, og så er det korrekt forstået, at hun skal betale en husleje til boet, svarende til hvad man kan leje huset ud for til 3. mand. Samtidig hæfter din svigerfar fortsat for halvdelen af de faste udgifter vedr. huset, herunder ejendomsskatter, husforsikring og terminer.

I praksis fungerer det således, at man medtager huslejen i parternes bodelingsaftale, og ved beregning af hvem der måtte have et krav mod den anden, når bodelingen er gjort op. Det er ikke således at ex konen skal betale en husleje til din svigerfar hver måned ved en fast overførsel.

Nogle vælger, at lave en aftale om, at den part der bliver boende i huset afholder alle udgifterne, og således at vedkommende ikke også skal betale husleje. Dermed undgår man en mellemregning mellem parterne.

I forbindelse med udarbejdelse af bodelingsaftalen skal der også tages stilling til, hvad der skal ske med huset, herunder om det skal sælges eller udtages af den ene af parterne.

Indbo:
Hvis parterne ikke kan blive enige om værdiansættelsen af indboet kan de antage en vurderingsmand. Denne vil vurdere indboet ud fra hvad det kan blive solgt for til 3. mand. Det er altså ikke nyprisen der skal anvendes, når indboet skal vurderes.