Gå til hovedindhold

§ 56 aftale i dagpengeloven

Spørgsmål

Min arbejdsgiver har foreslået, at der indgås en § 56-aftale omkring mit fravær pga sclerose i forbindelse med opstart på behandling med Tysabri. Jeg har været ansat i virksomheden siden 1986. Jeg fik diagnosen sclerose i 1990. Jeg har en ugentlig arbejdstid på 32,5 timer fordelt på 5 dage og er fastansat månedslønnet funktionær. Jeg har lov til frihed med løn ved fravær på grund af sclerosen jf overenskomst. Min arbejdsgiver har ikke udbetalt løn ved fravær pga sclerose svarende til 21 kalenderdage indenfor de sidste 12 måneder.

Jeg har haft et mildt attakvis forløb gennem årene, og har ikke haft sygefravær pga sclerose indenfor de sidste mange år. Jeg står nu overfor, at skulle starte op på Tysabri med 2 timers behandling (1 times drop og 1 times efterfølgende overvågning) hver 4. uge. Herudover går jeg til holdtræning 2 x 1 time om ugen hos fysioterapeut. Hertil kommer eventuelle lægesamtaler/sygeplejerskesamtaler/blodprøver.

Mine spørgsmål er: § 56 omtaler indlæggelse, behandling og genoptræning: Er den forebyggende holdtræning at betegne som genoptræning? Transporttid: Kan tid til transport til og fra ambulant behandling og holdtræning regnes med som tid i forhold til § 56´s 10 fraværsdages regel? Jeg arbejder 32,5 timer, beregnes 10 fraværsdages regel i forhold til arbejdstid? Der er noget med en regel om, at uarbejdsdygtighed skal være minimum 4 timer om ugen: Hvad går den ud på? Jeg er jo ikke uarbejdsdygtig i ordets egentlige forstand. Er der noget jeg skal være særligt opmærksom på i forbindelse med indgåelse af § 56 aftale?

Svar

Sygedagpengevejledningens kapitel 21 giver svar på en del af dine spørgsmål.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi (holdtræning), som er lægehenvist betragter jeg som behandling. Befordringstid til og fra behandling er også fravær begrundet i den kroniske lidelse.

En fraværsdag - er en dag, afhængig af arbejdstiden på den dag. Der sker ikke "brøkberegning".

Fravær  - begrundet i den kroniske lidelse - under 4 timer om ugen er ikke omfattet af § 56 eller refusion i det hele taget.

For yderligere uddybning kan kommunens Jobcenter kontaktes.