Gå til hovedindhold

§ 56 aftale i henhold til sygedagpengeloven

Spørgsmål

Mit spørgsmål omhandler § 56 ordning. Jeg har ved en tidligere samtale med socialrådgiveren fra Scleroseforeningen fået at vide, at jeg hvis jeg fik en § 56 ordning bl.a. kunne bruge den de dage, hvor jeg skal på hospitalet for at få behandling. Dette sker en gang månedligt og varer 4- 5 timer pr. gang. Jeg har indtil nu brugt Senior-dage, afspadsering og ferie for at ”betale” mit fravær fra arbejdspladsen. Socialrådgiveren sagde til mig, at det ikke var meningen, at jeg skulle ”betale” på denne måde, da det jo handlede om sygdom, og at jeg derfor ville kunne benytte § 56.

Jeg er nu i gang med at søge om en § 56 ordning, og fik i den anledning en opringning i dag fra Jobcenteret – Sygedagpenge. I den samtale fik jeg at vide, at en § 56 kan benyttes, når jeg har sygedage pga min sclerose, eller hvis jeg skal indlægges f.eks på Sclerosehospital. Men ikke til den månedligt tilbagevendende dag, hvor jeg får Tysabri-behandling. Hun mente, at logikken i dette er, at jeg jo sagtens kan tage på arbejde før eller efter behandlingen. Hvem har ret?

Svar

Nedenstående klip er fra vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25.6.2008:

Der er ikke noget krav om, at de 21 kalenderdage skal være én sammenhængende periode. Dage med delvist sygefravær med nedsatte sygedagpenge tæller som hele dage.
Aftalen kan indgås, selv om indlæggelsen/behandlingerne finder sted på andre behandlingsinstitutioner end sygehuse.
En godkendt § 56-aftale omfatter også refusion af sygedagpenge udbetalt i forbindelse med efterbehandlinger, kontrolundersøgelser og nødvendig rekreation.
Når aftalen indsendes til kommunen, skal det oplyses, hvornår indlæggelsen eller den ambulante behandling blev besluttet og det omtrentlige tidspunkt for indlæggelsen eller behandlingen. Lægens udtalelse skal ledsages af sygehusets eller behandlingsinstitutionens attestation enten i form af journaludskrift eller genpart af sygehusets eller institutionens indkaldelse. En eventuel rekreationsperiodes nødvendighed skal være særskilt attesteret af læge eller sygehus.
Arbejdsgiveren har kun pligt til at udbetale sygedagpenge i forbindelse med ambulante behandlinger, efterbehandlinger og kontrolundersøgelser, når disse enten medfører hele fraværsdage eller giver ret til nedsatte sygedagpenge.
§ 56-aftaler, der er indgået på grund af forestående indlæggelse eller ambulante behandlinger, omfatter ikke senere egentlige sygeperioder efter arbejdets genoptagelse, selv om den nye sygemelding står i forbindelse med den lidelse, der er blevet behandlet under indlæggelsen eller de eventuelle efterbehandlinger.


Almindelig praksis er, at der udbetales sygedagpenge i forbindelse med Tysabribehandling, som betragtes som ambulant behandling.

Umiddelbart tænker jeg, at du bør bede om en skriftlig afgørelse med begrundelse og henvisning til retsregler. Der vil ligeledes være oplyst klagemulighed.