Gå til hovedindhold

Støtte til bil

Spørgsmål

Fik bevilget ny handicap bil den 5. maj 2017, bestemte mig for at min nuværende kunne klare sig nogle år endnu, desværre har der været mange reparationer siden. Har derfor ansøgt igen i den tro, at det var en formsag at få en ny bevilget af kommunen - men kommunen siger min ansøgning skal starte på ny, og jeg skal forvente ansøgningen for nuværende tager 18 måneder + op til ½ år efterfølgende for at fremskaffe den bevilgede bil. Min bil er fra 2006.

Svar

Jeg forstår det sådan, at du fik bevilling af støtte til ny bil 5.5.2017, og at du valgte ikke at gøre brug af bevillingen. Af bevilling fremgår med stor sandsynlighed, at ”bevilling af støtte bortfalder efter 6 måneder, hvis den ikke er udnyttet”. Reglerne herom fremgår af § 23 i bekendtgørelse 1252 af 20.11.2017. Din bevilling er derfor bortfaldet.

Sagen skal nu behandles på ny. Jeg kan så forstå, at din kommune ikke gør brug af den forenklede procedure, som fremgår af samme bekendtgørelse § 11. Det er en ”kan” mulighed og derfor ikke en pligt for kommunen.

Det er ikke nogen formsag at få bevilget støtte til køb af bil.  Kommunen kan forbeholde sig ret til igen at vurdere dine helbredsmæssige forhold, kørselsbehov m.m., ud fra en betragtning om, at forholdene formentlig er ændret gennem de sidste 2 år.

Sagsbehandlingstid på sager i din kommune fremgår formentlig af kommunens hjemmeside og desværre er 18 mdr. ikke en ualmindelig sagsbehandlingstid.

Med mindre du kan dokumentere, at dine forhold ikke er ændret siden 2017, og at du derfor vil spørge om mulighed for behandling efter den forenklede procedure, er der nok ikke så meget at gøre, desværre.

Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke om der er tale om erhvervsbil eller trivselsbil. Hvis det handler om, at du skal kunne passe dit arbejde og at du begrundet i bilens stand får problemer med det, kan det være et argument for hurtigere sagsbehandling. Men som nævnt er det op til kommunen at vurdere.

Jeg ved ikke, om du har handicapkørsel (104 enkeltture på 1 år), ellers kan du forhøre dig om denne mulighed. Det dækker ikke dit behov, det er jeg klar over, men handicapkørsel og almindelig flexkørsel vil nok være de muligheder, som der vil blive henvist til.