Gå til hovedindhold

Støtte til bil

Spørgsmål

Min mand har haft sclerose i 2 1/2 år, og kan gå 15-20 m på plan flade. Han er ikke i stand til at benytte offentlige transportmidlet. Vi kommer kun sjældent ud, da han har stort besvær med at komme ud og ind af vores bil, og der er dårlig plads til, at han kan få en af de små elscootere med, så vi igen kan komme på museer, udstillinger og rundt og besøg familien. Han har stadig sit kørekort, men har ikke brugt det, siden han blev syg. Han har også nedsat syn.

Jeg vil gerne høre om mulighederne for, om vi kan få en invalidebil, hvor jeg skal være fører eller evt. fritagelse for afgifter. Jeg har set servicelovens bestemmelser om bil, men har svært ved at se regler for pensionister. Vi har ikke forespurgt i kommunen endnu pga særdeles dårlige erfaringer med den, virker som om deres førsteprioritet, ikke er at hjælpe.

Svar

Jeg forstår jeres situation sådan, at I på nuværende tidspunkt ikke har haft kontakt med jeres kommune. Jeg bemærker specielt, at du skriver "at han kan få en af de små el-scootere". Først mener jeg, at I bør have vejledning om relevante ganghjælpemidler, herunder evt. også en manuel transportstol. Det er kommunens ergoterapeut, der har med hjælpemidler at gøre, der skal vejlede om disse ting.

Vedrørende støtte til bil lægges der stor vægt på, om det er muligt at benytte andre befordringsmuligheder, her tænker jeg på handicapkørsel og almindelig flextrafik. På kommunens hjemmeside findes oplysninger om andre befordringsordninger.

Når vi taler støtte til bil, som ikke skal bruges for at passe arbejde, skal det nøje beskrives, hvorfor befordring i egen bil er en nødvendighed. Det betyder, at der bl.a. skal beskrives behov for at medbringe hjælpemidler (kørestol, badetaburet, skiftetøj, hvis der er inkontinensproblemer m.m.), herunder om der er behov for at kunne komme hurtigt hjem, er der risiko for utilpashed, der betyder, at ventetid på andre befordringsordninger ikke kan klares o. lign. I kan evt. få hjælp til beskrivelse af kørselsbehovet ved kontakt til Scleroseforeningens socialrådgiver, ring i givet fald til Scleroseforeningen på 36 46 36 46 for nærmere.

Jeg ved ikke, om I allerede har parkeringskort og ledsagekort, hvis ikke vil jeg lige anbefale at I orientere jer nærmere på Dansk Handicaporganisations hjemmeside.