Gå til hovedindhold

Støtteforanstaltninger i hjemmet

Spørgsmål

Hvilke støttemuligheder er der for en familie, hvor M har primær progressiv sclerose, men klarer et flexjob (med bil). Funktionsnedsættelsen betyder, at hjemmearbejde og have ikke længere er muligt. K arbejder på nedsat tid, men er på grund af arbejdsforholdene var at gå ned med stress, fordi M kræver meget støtte i hverdagens, f.eks til tøjskift og lignende. M klarer sig med krykstokke, og træner for at bevare gangfunktion, (er nede på 100 meter i seks minutters gangtest. Bor i eget hus, som ikke er indrettet til kørestol, men vil meget nødigt flytte i lejlighed (to hunde!) Er der mulighed for pause i arbejdet for K i en periode, eller bliver hun nødt til at sige arbejdet op?

Svar

Jeg forstår situationen sådan, at personen med sclerose passer sit fleksjob, men ikke magter, at klare egen personlig hygiejne, af-/påklædning samt deltage i praktiske opgaver i hjemmet.

Kommunens visitation skal kontaktes med henblik på visitering til personlig pleje. Er der udmålt hjælp til personlig pleje i h.t. til § 83 i serviceloven, er der mulighed for at pege på en person, som vedkommende ønsker skal varetage opgaverne, det sker i h. t. § 94 i samme lov. Personen, der peges på kan i givet fald være ægtefælle. Vedkommende skal godkendes og ansættes af kommunen.

Vedrørende håndsrækninger i hjemmet og merudgifter generelt, som eksempelvis kan være egenbetaling på medicin, befordring til behandlinger, vinduespudsning, græsslåning o. lign, kan evt. søges i h. t. § 100 i samme lov. Her kræves dels godkendelse af personkreds dels godkendelse af merudgifter. Læs evt. nærmere herom på Scleroseforeningens hjemmeside.

Jeg forstår det sådan, at nuværende bolig ikke er handicapegnet, men det fremgår ikke, hvorvidt der er mulighed for boligændringer. Kommunens terapeut, der varetager sager om boligændringer skal kontaktes med henblik på vurdering af evt. muligheder for ændringer i nuværende bolig. Vedrørende flytning til lejebolig skal respektive regler vedr. husdyr overholdes, og i så fald skal boligkontor kontaktes med henblik på reglerne herom.

Ægtefællen (K) har (som nævnt) mulighed for at modtage løn for evt. udmålt tid i h. t. §83/jf §94.

Jeg kan ikke på det foreliggende vurdere om ægtefællen er i en situation, hvor en sygemelding er relevant.