Gå til hovedindhold

Strejke, hvad så

Spørgsmål

Hvordan er jeg sikret økonomisk i forbindelse med evt. strejke ved sammnenbrud i OK18 forhandlingerne? Jeg er ansat i fleksjob under overenskomst med staten.

Svar

Ved strejke er personer ansat i fleksjob omfattet af de samme regler, som lønmodtagere ansat på ordinære vilkår. Du skal derfor kontakte din faglige organisation for nærmere vejledning. Det er en forudsætning for udbetaling af fleksløntilskud, at der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Det fremgår af § 70 f stk. 1 i lov om beskæftigelsesindsats. Udbetales der ikke løn, kan der ikke udbetales tilskud.

Der kan heller ikke udbetales ledighedsydelse til en person i fleksjob, der er omfattet af konflikt. Det fremgår af § 74 stk. 1 nr. 5 i aktivloven. Der kan kun udbetales ledighedsydelse ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. Dagpengereglerne anvendes parallelt for ledighedsydelse under konflikt.

Hvis du ikke er medlem af en faglig organisation, der udbetaler strejkeunderstøttelse under konflikten, kan du kontakte Jobcentret for at forhøre dig, om du kunne være berettiget til kontanthjælp, der i givet fald vil skulle udbetales mod tilbagebetaling. Din kommune skal selvfølgelig yde den fornødne vejledning.