Gå til hovedindhold

Sygefravær §56

Spørgsmål

Jeg har en §56 aftale, fordi jeg har sclerose og anvender den helst hele dage. Kan det passe, at man ikke har mulighed for at anvende aftalen for et par timer, f.eks. hvis jeg har en lægeaftale/kontrol/sygeplejerske samtale eller blodprøve tagning et par timer om formiddagen som registreres som §56, og resten af dagen er jeg på arbejde? Hvor kan jeg finde noget om det "på tekst", altså i forhold til om man kan anvende den i enkelte timer, eller om man skal anvende den hele dage? Jeg har ledt højt og lavt, men kan intet finde.

Når man fra en arbejdsplads side vurderer sygefravær, kigger man så på om sygefraværet går under en §56 aftale, eller "falder hammeren" lige så hårdt som ved "almindelig sygdom"? Jeg har forholdsvis meget fravær under §56 pga. indlæggelse, attakker, kontroller osv, men 2 dage som går under "normalt sygdom". 

Svar

Efter reglerne i sygedagpengeloven er det en betingelse for ret til nedsatte sygedagpenge, at den delvise uarbejdsdygtighed betyder uarbejdsdygtighed i mindst 4 timer pr. uge. Så udgør dit fravær ikke over 4 timer på en uge, kan der ikke ydes refusion. Det fremgår af vejledning nr. 9300 af 25.8.2008 pkt. 7.9.1.

Din arbejdsplads er bekendt med, at du har fravær begrundet i kronisk lidelse. Det er op til din arbejdsgiver, at indkalde til sygefraværssamtale på lige fod med andre. Hvis fraværet er meget omfattende kan det måske være hensigtsmæssigt at drøfte situationen med Jobcentrets fastholdelseskonsulent med henblik på drøftelse af evt. andre støttemuligheder på arbejdspladsen.