Gå til hovedindhold

Tarmforstoppelse og faste toilet tider

Spørgsmål

Jeg har behov for at vide, om man kan hjælpe - et menneske med sclerose - på faste tidspunkter på dagen til at komme af med sin afføring. Hun har hård mave, og kan ikke kontrollere det, og har dertil medfølgende uheld, hvilket hun er rigtig ked af. Kan man lave faste toilet tider til afføring, med hjælpemidler og dermed forebygge uheld?

Svar

Der er forskel på blæren og tarmen, når det drejer sig om faste toilet tider. Ved blæreproblemer med inkontinens for urin, og gentagne infektioner er blæretømning på faste toilettider med ikke for lange mellemrum et velgennemprøvet og godt behandlingsråd. Sådan er det ikke ved afføringsproblemer.

Ved afføringsproblemer er det vigtigt at få en tilgrundliggende forstoppelse behandlet effektivt og få tarmen tømt. Daglig afføring er ingen garanti for at forstoppelsen er afhjulpet. Ved kronisk forstoppelse kan det tage op til en uge med stærke afføringsmidler, og mange store afføringer før hele tarmen er tømt, og vedligeholdelsesregime kan indføres. Jeg gætter på, at hun har en ikke afhjulpet forstoppelse, og at det er årsagen til de nævnte uheld.

De fleste scleroseramte kan klare sig med almene råd om kostændringer, fiberrig kost, motion, tilstrækkelig væskeindtagelse, naturprodukter og gængse afføringsmidler. Det er altid hensigtsmæssigt at indarbejde et fast dagligt toilettidspunk, og det ligger for de fleste om morgenen. På Sclerosehospitalet har man mange års erfaring med behandling af forstoppelse. Den varetages i vid udstrækning af plejepersonalet. De har leveregler og skriftlige vejledninger, og jeg foreslår, at du kontakter Sclerosehospitalet.

De allermest handikappede personer kan have brug for vurdering på specialafdeling og mere omfattende behandling. Tarm skylninger kan være eksempel herpå, og i meget udvalgte tilfælde kan indoperation af en nervestimulator eller stomi komme på tale.