Gå til hovedindhold

Teoriprøve og lægeerklæring

Spørgsmål

Jeg kan ikke finde, hvor lovgrundlaget for at man ikke må tage en teoriprøve uden godkendt lægeerklæring. Kan I hjælpe? Jeg kan kun finde, at man for at få kørekort, skal have godkendt lægeerklæring.

Jeg er startet på kørekort og havde egentlig en forventning om, at det kun var køreprøven man ikke måtte gå til, når lægeerklæringen ikke er godkendt. Den del forstår jeg, men jeg forstår ikke, hvem der er skadeslidt ved, at jeg går ind i en bygning og besvarer 25 spørgsmål. Det er mest fordi, det er utrolig omfattende at vedligeholde teori. At jeg skal vedligeholde kørsel, og de udgifter der er forbundet med det, er sådan set fint nok, men jeg kan ikke begribe, hvorfor jeg ikke må gå til teoriprøve.

I forvejen har jeg ventet én kalendermåned på, at borgerservice sendte min lægeerklæring til Færdselsstyrelsen, og så skal jeg vente på at den kommer til embedslægen, og så kan jeg vente på lægeerklæringen vandrer den anden vej igennem systemet igen. Det virker meget omfattende, så worst case er jo at jeg skal vente 6 måneder. Jeg håber virkelig I kan hjælpe mig med at vejlede om lovgrundlaget for specifikt teoriprøve uden godkendt lægeerklæring. 

Ved I om der er tilfælde, hvor man bliver givet dispensation i forhold til teoriprøven?

Svar

Reglerne om erhvervelse af kørekort finder du i Bekendtgørelse 906 af 27. august 2019, og af bkg. § 3, stk. 4 fremgår det at der skal vedlægges en lægeattest ved ansøgning om kørekort. Da teoriprøven er en del af forløbet, er det en betingelse, at lægeattesten er udstedt inden teoriprøven. 
Rikke Frødstrup, advokat

Der kan ikke bestilles teoriprøve før der foreligger en godkendt lægeerklæring.  Det hænger sammen.
Du må tale med din kørelærer/køreskole om det. Jeg ved ikke, hvor længe en teoriprøve er gyldig – men det ved en kørelærer i givet fald.
Annette Køhler, socialrådgiver