Gå til hovedindhold

Test af kørefærdighed

Spørgsmål

Kommunen nægter bevilling af ny el-scooter. Min mand har sclerose. Han bor i en ældrebolig, og får besøg af hjemmehjælpere 8 gange i døgnet og ved akut behov. Han sidder i manuel kørestol derhjemme, og bevæger sig udenfor på sin el-scooter, som han er rigtig glad for. Han får hjælp til at komme på og af scooteren med en løftelift som hjælperne betjener.

For 3 år siden havde han et lille uheld på sin scooter og han væltede. Efterfølgende ville hjælpemiddelafsnittet vurderer om han kørte sikkert nok. Det var en langt proces. Til sidst vurdererede de, at han kørte bedre på scooteren, som han kendte, end på en kørestole med joystick (som han i øvrigt ikke ønskede). Scooteren blev aldrig repareret helt, men nok til at den kunne køre. Det er et hjælpemiddel. Han har kørt fint de sidste 3 år. Han kører ca. 2 timer hver dag, og det er hans eneste frihed og fornøjelse. Jeg har ikke observeret, at han kører uansvarligt.

Teknikeren har nu vurderet, at scooteren er blevet for gammel til nye reparationer. For et par dage siden ringede ergoterapeuten fra hjælpemiddelafsnit til mig for at sige, at hun havde været hos ham og vurderede, at han ikke kører godt nok til at få en ny bevilling. I dag fik jeg at vide af en hjælper, at ergoterapeuten havde fortalt hende, at han ikke vil få en ny bevilling, men at vi var meget velkomne til selv at købe en scooter. Det synes jeg er mærkeligt, når hun selv mener at han ikke kører sikkert nok.

Inden jeg havde fået det at vide, havde jeg faktisk selv tænkt at købe en til min mand, og få ham vurderet af andre end kommune, hvis det er muligt. Det kunne være Medema hvor hans scooter kommer fra. De laver vurderinger, men de sælger jo scootere. Jeg har tænkt mig at bede om skriftlig dokumentation for kommunens vurdering og en kopi af aktindsigt. Næsten hver eneste gang vi har bedt om hjælp har det udviklet sig til klage og ankesager (som vi ofte har vundet). Jeg orker næsten ikke mere, men ved at jeg nok skal kæmpe igen. Hvad er dit råd?

Svar

Kommunen bevilger ikke en ny scooter, hvis de vurderer, at borgeren ikke kan færdes sikkert. Der skal ligge en skriftlig vurdering omkring afprøvning, så derfor skal du – som du også nævner – bede om aktindsigt. En afgørelse skal under alle omstændigheder også foreligge skriftligt.

Det virker selvfølgelig ulogisk at sige, at I bare kan købe en scooter selv. Men det skyldes, at hvad man foretager sig privat, har kommunen intet ansvar for.

Jeg synes, at det lyder relevant at få vurderet din mands muligheder for at færdes sikkert. Det kan fx ske hos HandicapBilistCentret.

Udgiften til testen skal I selv afholde. HandicapBilistCentret er også en instans, som kommunerne selv benytter i forskellige sammenhænge, så en rapport derfra tænker jeg kan været godt dokument i forbindelse med behandling af sagen.