Gå til hovedindhold

Træning til nedsat funktion efter corona nedlukning

Spørgsmål

Min mor på 75 har sclerose og har for flere år siden mistet førligheden helt i det ene ben, og har stille og roligt fået reduceret førlighed i det andet. Hun har kunnet via 2 ugentlige træningssessioner med fysioterapi kunnet fastholde førligheden i benet. Men pga. nedlukningen under corona, hvor hun ikke fik fysioterapi og hjælp til træning, er førligheden næsten væk. Hun kan ikke genoptræne musklerne tilstrækkeligt med den nuværende træning, så hun kommer tilbage på niveau før corona. Hun er desværre nok endelig på vej mod en hverdag i kørestol, som hun ellers har kæmpet en kamp for at udskyde så lang tid som muligt.
   
Er der noget som helst, som vi kan gøre for at hjælpe vores mor til at genvinde lidt førlighed, så hun trods alt kan undgå kørestolen derhjemme? Kan flere træningstimer i løbet af ugen eller mere koncentreret træning over en længere periode gøre en forskel?

Min mor opsøger ikke selv hjælp, og hun stiller heller ikke spørgsmål til f.eks. læge eller fysioterapeut, så det er lidt svært at vide, hvad der egentligt er muligt. Er alle muligheder forpasset, eller er der noget vi kan gøre?

Svar

Jeg forstår din bekymring i forhold til din mors funktionsniveau, og desværre er rigtig mange med kroniske sygdomme blevet extra hårdt ramt af corona nedlukningen. I forhold til træning er de fleste fysioterapi klinikker godt oppe at køre igen, og der er extra fokus på afspritning, udluftning, afstand til andre patienter mm. Det betyder, at din mor burde kunne få et struktureret genoptræningsforløb hos egen fys. Og såfremt der er mulighed for det, kan træningen evt. intensiveres i en periode. Selve træningsformen og mængden aftaler din mor og fysioterapeuten med hinanden.

Hun har formodentlig en henvisning med svært fysisk handicap og her er der mulighed for individuel behandling, og den må gerne øges i en periode, hvis der er en specifik grund til det. Målet om mere muskelstyrke efter en struktureret indsats er en væsentlig specifik grund. Hvis din mor ønsker det, og du vurderer det kan være en hjælp, kan du evt. tage med til fysioterapeuten?

I forhold til om hun kan genvinde noget af den mistede førlighed, afhænger det meget af om det skyldes mindre træning eller udvikling i sygdommen. Hvis det skyldes mindre træning, og din mor er motiveret for at gøre en extra indsats, bør hun kunne genvinde noget af det tabte. Det kan f.eks. være via styrketræning, balancetræning og koordinationstræning. Evt. understøtttet med NMES (Neuro Musculær Elektro Stimulering). Dette er en behandlingsform jeg selv benytter mig af, hvor man sætter elektroder på de specifikke muskler man gerne vil træne og elektroderne giver så eklektiske impulser udefra og optimerer muskeltræningen. Hun kunne spørge sin fys, om det er noget de benytter.

Træningen hos fysioterapeuten må meget gerne suppleres med hjemmetræning, og her har Scleroseforeningen bl.a. lagt nogle meget fine videoer op på deres hjemmeside, søg på OKMS. De kan meget vel benyttes til inspiration og som en supplement.

Hvis hun er motiveret, kan hun også søge om et ophold på et af Sclerosehospitalerne i Haslev eller Ry, hvor hun kan fokusere målrettet på træning, samt få vurderet om hun har de rette hjælpemidler.

I forhold til hjælpemidler ved jeg ikke hvad hun benytter lige nu, men en rollator indendørs kan være en stor hjælp i forhold til balance og til at fokusere på at føre benene frem. Kontakt til den sagsbehandlende ergoterapeut i kommunen kunne også være noget I kunne se på efter et par måneders træning, for at se om hun har de hjælpemidler, hun har behov for.