Gå til hovedindhold

Udbetaling for kritisk sygdom

Spørgsmål

Hvis jeg får udbetalt sum fra kritisk sygdom, samt indsat på kreditorbeskyttet konto. Bliver det så modregnet i min revalideringsydelse?

Svar

Revalideringsydelse (aktivlovens kapitel 6) påvirkes beregningsmæssigt kun af indtægter.

Indtægter, der trækkes fra i revalideringsydelsen § 58. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.
Stk. 2. Ved afgørelsen af, hvad der kan betegnes som arbejdsindtægter, anvendes de regler, der er fastsat i medfør af § 58 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 59. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. Disse indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v.

For modtagere af kontanthjælp (aktivlovens § 14) ses bort fra engangsbeløb på op til 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, der udbetales fra forsikring mod visse kritiske sygdomme. Der ses bort fra forsikringsbeløb i op til 5 år efter beløbets udbetaling.

Det er fornuftigt at indsætte pengene på særskilt konto, så du altid kan dokumentere, hvorfra beløbet kommer.