Gå til hovedindhold

Udgifter i forbindelse med flytning

Spørgsmål

Jeg skal snart flytte til en mindre og mere overskuelig lejlighed. Kan man få lidt hjælp til flytning - det koster jo en bondegård, og jeg undrede mig over, at der ikke var en eller anden form for støtte. Kan det lade sig gøre?

Svar

Økonomisk hjælp til flytning er der ikke automatiske støttemuligheder for. Flytter man til en almennyttig bolig, kan der være mulighed for boligindskud, afhængig af indkomst. Spørg din kommune herom. Drejer det sig om handicapbetinget flytning kan der være mulighed for dækning af nogle udgifter, det betinger dog, at man er i målgruppen for dækning af merudgifter. På hjemmesiden under Lovgivning er det muligt at læse nærmere om disse betingelser.

Ansøgning om enkeltydelse til flytning og lignende kan komme på tale i henhold til aktivloven. Det beror dog på en beregning af faste indtægter og udgifter. Det er i givet fald kommunens ydelseskontor, der behandler den slags ansøgninger.

Men som du kan se, er der mange betingelser forbundet med evt. støtte i forbindelse med flytning. Din kommune er forpligtet til at vejlede dig om mulighederne.