Gå til hovedindhold

Udskiftning af bil

Spørgsmål

Jeg fik bevilget lån til bil af kommunens i 2014. Jeg er i tvivl om, hvornår jeg kan søge igen. Jeg fik fortalt, at jeg stadig kan søge igen efter 6 år, også selvom det er lavet om til 8 år nu. Kan jeg først søge, når de 6 år er gået, eller kan jeg starte en ansøgning et par måneder før? Er der noget jeg skal være opmærksom på ved genansøgning? Kan jeg bruge min nuværende bils værdi som egenbetaling?

Svar

Din bil er bevilget i 2014, og du har et gældsbrev, der løber i 6 år. Du kan søge udskiftning efter 6 år – evt. ny bevilling vil være på 8 år. Du kan godt indgive ansøgning inden 6. års datoen, se på din kommunes hjemmeside, hvad sagsbehandlingstiden er for behandling af ansøgning om støtte til bil.

Nu kan jeg jo af gode grunde ikke vide, om din bil er bevilget på erhvervsmæssigt grundlag eller trivsel – ligesom jeg jo heller ikke ved, om det drejer sig om en kassevogn eller almindelig personbil. Der kan være gode grunde til at overveje ansøgning om udskiftning.

De ting, som der specielt lægges vægt på, er kørselsbehovet – altså er befordring nødvendig i egen bil, eller er der mulighed for dækning af behovet gennem trafikselskabets muligheder for dels handicapkørsel og almindelig flexskørsel eller kan behovet dækkes via hjælpemidler i nærområdet. Faktisk vil jeg anbefale dig at drøfte sagen med fx Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor du bor.

Ved bevilling af støtte til bil indgår nettoprovenuet på nuværende bil i beregningen.