Gå til hovedindhold

Udskiftning af forbrugsgode

Spørgsmål

I 2015 fik jeg bevilliget en lille, sammenklappelig el-scooter som forbrugsgode. Den skulle være lille og let nok til, jeg selv kunne få den ind og ud af bilen. Den tyske TravelScoot opfyldte mine behov, hvilket ingen transportable scootere på det danske marked gjorde. Jeg har nu fået at vide af en kommunal sagsbehandler (ergoterapeut), at fordi jeg har fået tilskud til anskaffelsen af den lille scooter, er jeg afskåret fra på noget tidspunkt resten af mit liv, at søge om en el-scooter. Kan det passe, at den lille scooter skal holde resten af mit liv, jeg var 51, da jeg anskaffede den?

Svar

Reglerne for forbrugsgoder adskille sig fra reglerne om hjælpemidler. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for dækning/erstatning for et forbrugsgode, som er slidt op. DUKH har beskrevet reglerne i en guide til borgerne, der hedder Værd at vide om: Hjælpemidler og forbrugsgoder. Denne guide kan hentes på DUKHS hjemmeside.

Din funktionsevne/situation kan være ændret, så der ved ansøgning om el-scooter måske ikke længere er tale om et forbrugsgode med egenbetaling, men måske et hjælpemiddel uden egenbetaling.

Under alle omstændigheder skal du have behandlet din ansøgning, have en afgørelse med henvisning til lovhjemmel og med begrundelse.