Gå til hovedindhold

Varme, kulde og MS

Spørgsmål

Termofølsom. Hvad er Uthoffs symptom? Jeg ved godt, at det handler om, at varme forværrer sclerose, men hvorfor? Hvad sker der i kroppen?

Jeg har Uthoffs symptom, men jeg kan heller ikke tåle kulde. Det forværrer spasmer og gør musklerne stive. Hvorfor/hvad sker der i kroppen?

Svar

Det kan være lidt af en opgave, at hitte rundt i alle sclerosens symptomer og Uthoffs fænomen er også specielt, fordi det ikke skyldes aktivitet i sclerosen, men er et rent temperaturafhængigt fænomen.

Ved stigende kropstemperatur bliver nerveledningen dårligere, men i særlig grad hos nogle mennesker med MS. Det skyldes at sclerose plak i hjernen, hvor nerveledningen i forvejen er nedsat, på grund af manglende isolering (demyelinisering), skal der kun mindre stigning i kropstemperaturen til, at forsinke nerveimpulserne til et kritisk lavt niveau, hvor neurologiske symptomer udvikles. Når man køles ned igen, svinder symptomerne til samme stadie de var, inden man blev opvarmet. Det skal dog nævnes, at nogle mennesker med MS synes de fungerer godt i varme og har ikke tendens til at udvikle Uthoffs fænomen, trods MS plak i central-nervesystemet.

I kulde er situationen en anden, hvis man har tendens til stive spastiske muskler, hvor mange oplever forværring i koldt og fugtigt vejr. Det er fortsat ikke klart om denne forværring af spasticiteten skyldes en ændring i nerveledningen eller en direkte påvirkning af musklerne. Det skal dog nævnes, at kulde også er brugt til at behandle spasticitet lokalt i udvalgte muskelgrupper, ved at nedsætte aktiviteten i de alt for livlige muskelreflekser, som ses ved spastiske lammelser. 

Så helt entydigt er det ikke med kulde og varme ved MS.