Gå til hovedindhold

Vil arv påvirke min pension

Spørgsmål

Jeg modtager en mindre arv på under 50.000 kr. Jeg er på førtidspension på gammel ordning. Må jeg købe hus - tænker hvordan vil det påvirke min pension fremefter?

Svar

Pension beregnes i forhold til andre indtægter - og ikke formue. Du skriver, at du arver mindre end 50.000 kr., selve arven vil ikke påvirke din pensionsberegning. Når du modtager førtidspension efter reglerne før 2003, er du måske omfattet af reglerne for helbredstillæg (tilskud til tandbehandling, medicin o. lign). Formuegrænsen for helbredstillæg er 86.000 kr., men er jo også afhængig af den personlige tillægs%.

Der er ikke noget til hinder for at købe hus.