Gå til hovedindhold

Vurdering af arbejdsevne

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 44 år, der lige har fået sclerose diagnosen. Jeg har et spørgsmål vedrørende min fremtidige arbejdssituation. I februar 2018 gik jeg fra 24 timer om ugen ned på 10 timer om ugen, for at få hverdagen til at hænge sammen med en selvstændig mand og 4 børn. I maj 2018 fik jeg mit første attak, men først for nylig har jeg fået diagnosen.

Jeg ønsker at gå op i tid om nogle år, når børnene alle er blevet store eller før, hvis økonomien ikke længere tillader, at jeg er på så få timer, men jeg er i tvivl om, det er en god ide at vente så længe. Hvis jeg nu får et nyt attak eller forværring om nogle få år, som gør at jeg ikke kan holde til flere timer, hvordan er jeg så stillet? Vil kommunen så se på, hvor meget jeg har arbejdet før, eller vil de tage udgangspunkt i, at man skal kunne arbejde fuld tid, hvis man ønsker det? Jeg er i bund og grund bange for, at jeg ikke vil kunne komme til at få den indtægt, jeg ønsker, og altid vil være afhængig af min mands indkomst.

Svar

I henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår, at formålet med loven (§1) er at bidrage til ”et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå personer, der har behov for en indsats til at opnå eller fastholde et job, herunder personer med begrænsninger i arbejdsevnen ….”  Det betyder, at der er mulighed for at få vurderet arbejdsevnen – også selvom du ikke modtager nogen ydelser (sygedagpenge/kontanthjælp eller lign). Du nævner ikke, at du er medlem af A-kasse, så det tager jeg som udgangspunkt, at du ikke er – begrundet i det lave timetal.

Det er Jobcentret i din kommune, der skal yde den fornødne vejledning om, hvordan du – såfremt du ikke af egen drift (helbredsmæssigt) er i stand til at øge dit timetal, når det bliver aktuelt.

Nu kan jeg ikke vide, hvorvidt du kunne have behov for anden form for støtte, men jeg regner med, at du er bekendt med individuel rådgivning af foreningens socialrådgiver. Du kan få kontakt til socialrådgiver ved opringning til Scleroseforeningen, der så vil formidle kontakt.