Gå til hovedindhold

Vurdering af arbejdsevne

Spørgsmål

Skal man som ung, ikke færdiguddannet, bare acceptere at man aldrig kommer til at tjene en almindelig løn, hvis man allerede nu ved at 37 timer ikke er en mulighed, men man nok godt kan arbejde +20 timer, og fleksjob derfor heller ikke er en mulighed?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du er i gang med uddannelse på nuværende tidspunkt. Du skriver ikke noget om, hvad du uddannes til, eller hvornår du forventer at være færdig.

Umiddelbart tænker jeg, at du indmelder dig i A-kasse i forbindelse med afslutning på din uddannelse. Du skal undersøge reglerne nærmere i relevant A-kasse. Hvis du ved afslutning af uddannelse ikke kan stille dig til rådighed for fuldtidsarbejde, kan sygemelding komme på tale. I den forbindelse skal Jobcentret vejlede dig og en arbejdsprøvning kan komme på tale.

Afhængig af denne vurdering vil der blive taget stilling til dine muligheder på arbejdsmarkedet fremadrettet. Hvorvidt du vil kunne visiteres til fleksjob vil afhænge dels af vurdering af din arbejdsevne og lægelige oplysninger.

Du skriver, at du kan arbejde 20 timer ugentligt. Jeg opfatter det sådan, at det er din personlige vurdering og ikke et resultat af en konkret afprøvning?

Jeg kan forstå, at du har sat dig ind i reglerne og betingelserne for visitering, og det er korrekt, at der kræves en væsentligt og varig nedsættelse af arbejdsevnen med ca. halvdelen.  Vurderingen skal ske i forhold til effektiv arbejdsindsats, hvilket godt kan være andet end timetallet.

Jeg vil anbefale dig, at kontakte den socialrådgiver i Scleroseforeningen som dækker dit område, og der får en mere konkret vejledning.