Gå til hovedindhold

Referat Årsmøde 2017

 

 

Årsmødet d. 13. marts 2017

 

 

Referat :

 

1. Valg af dirigent

( Bestyrelsen foreslog organisationskonsulent Anne Frøkiær )

 

Anne Frøkiær blev valgt. Årsmødet blev konstateret rettidig indkaldt og Anne varetog herefter dirigentfunktionen.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden

 

Laila fortalte om årets gang i lokalafdelingen og gennemgik i korte træk aktiviteterne i lokalafdelingen.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Læe årsberetningen i sin helhed HER.

 

3. Godkendelse af Årsregnskab 2016

 

Kassereren Annemette gennemgik regnskabet der viser at vi har en kassebeholdning på kr. 46.661 og dermed en sund økonomi på trods af et underskud for året på kr. 23.122.

På trods af en manglende skriftlig resultatopgørelse blev regnskabet godkendt.

Der ønskes et mere fyldestgørende regnskab næste år.

 

 

4. Forslag til handlingsplan/ Aktivitetskalender for 2017

 

Aktivetsplanen for 2017 indeholder udover de månedlige cafébesøg, bustur til Legoland, besøg på Chrisiania, WorldMS-day koncert med Marie Carmen Koppel og besøg i Korsbæk på Bakken. Handlingsplanen blev godkendt.

 

 

 

5. Godkendelse af Budget 2017

 

Der er ikke udarbejdet budget for 2017

 

6. Indkomne forslag ( Du kan indgive forslag til behandling )

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Kasseren, Anne Mette ( modtager genvalg )

Bestyrelsesmedlem, Marian ( modtager genvalg )

Bestyrelsesmedlem, Sune ( modtager genvalg) )

 

( Laila, Irene og Ulla er ikke på valg )

 

Anne Mette blev genvalgt til kasserer.

Marian blev genvalgt til bestyrelsen.

Sune blev genvalgt til bestyrelsen.

 

Valg af suppleanter

 

Susanne (modtager genvalg)

 

Susanne blev genvalgt som suppleant.

 

Valg af revisor

 

Henrik Bachmann blev valgt til revisor

 

 

8. Evt.

 

Der blev udtrykt ønske om flere arrangementer udenfor Helsingør. Bl.a. bør det undersøges om det er muligt at afholde Cafe-aften i Hillerød eller evt. Helsinge.

 

Mulighederne for at samarbejde med Gigtforeningen i forbindelse med arrangementer bør ligeledes undersøges.

 

 

Forslag til fremtidige arrangementer : Tur til Flynderupgård, tur til Den gamle landsby v/Holbæk, tur til Frilandsmuseet, tur til Den blå Planet, Handicapsejlads i Nivå, tur til Vikingeskibsmuseet. Bestyrelsen tager ønskerne til efterretning og går videre med disse.

 

Kan der evt. laves et arrangement med Søs Egelind i forbindelse med anvendelsen af medicinsk canabis.

 

Årets husstandsindsamling bliver i år afholdt søndag den 10. september, igen i år sammen med Gigtforeningen.

 

 

 

 

Årsmødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede kl. 20.00

 

Referat ved sekretæren.

 

 

 

 

 

Vedhæftede filer
aarsberetning_2017.pdf