Gå til hovedindhold

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. februar 2023

Mødedeltagere:

Laila Rohde Mortensen (LRM), Formand

Sune Lundberg (SL), Kasserer          

Ulla Løvind (UL) Sekretær - referent

Susanne Søndergaard (SS), Bestyrelsesmedlem

Ikke til stede:                                                                                                                     

Anne Frøkiær, Organisationskonsulent

 

Referat: 

01. Foredrag / fagligt indhold i 2023

Ad.01: Vi satser på ,at der i løbet af foråret kan arrangeres et TRE (Tension and Trauma Relaxing Exercices)  foredrag. Det undersøges om lokalerne i det nye sundhedshus i Helsingør er en mulighed.

En anden mulighed til foredrag er EnergiManagement og sclerosetræthed, som er et foredrag, der afholdes i samarbejde med sclerosehospitalerne. Vi arbejder på at arrangere dette foredrag i efteråret.

Sune har kontakten vedrørende begge foredrag.

02. Mailadresse

Ad.02: Da Laila alligevel skal skifte privat mailadresse foreslår hun, at vi får en officiel mailadresse som følger lokalafdelingen og ikke formanden. På denne måde kan vi også sikre os,  hvis Laila er på ferie eller syg, at en anden fra bestyrelsen  kan holde styr på, hvad der kommer af henvendelser.

Laila mener, formanden (afdelingen) tidligere har fået en mail via foreningen, hun tjekker med Anne, om dette er korrekt, ellers må vi lave en gmail.

Foreningens hjemmeside er “nede” hele 2023 pga. omlægning af systemerne. Vi kan derfor ikke selv sende mails til medlemmerne. All kommunikation mellem os og medlemmerne skal ske gennem Anders.

Det kunne være en mulighed med en @gmail eller aller bedst en mail gennem @scleroseforeningen.dk som vi selv administrerer.

Sune undersøger nærmere om dette er en mulighed.

03. Musikalsk underholdning

Ad.03: Vi har modtaget en oplæg til musikalsk underholdning fra Jeanett Ulrikkeholm, som hun gerne vil komme til os med.

Vi takker nej til dette.

04. Modtager af årets frivilligpris 2022

Ad.04: Bestyrelsen er enige om hvem der skal have frivillig prisen for 2022. Laila sørger for diplom og Susanne køber blomster til overrækkelsen.

05. Mad til årsmøde

Ad.05: Seniorcenteret på Vapnagård er booket til årsmødet.

Sune sender invitation ud så snart som muligt.

Vi serverer smørrebrød, som Laila bestiller. Sune sørger for drikkevarer.

Laila sørger for navneskilte.

06. Evaluering af bowling

Ad.06: Der var 13 deltagere deriblandt flere nye. På trods af lidt baneproblemer på en enkelt bane, var det et godt arrangement med god stemning.

Vi overvejer om vi også skal prøve at arrangere en lignende bowling begivenhed i løbet af året.

07.   Økonomi - Underskrift af bilag

Ad.07: Bilagene blev underskrevet af henholdsvis Laila og Susanne.

Lokalafdelingen har fået et §18 tilskud på kr 2.500 fra Hillerød kommune.

Til Cafe-aftenerne var der følgende udgifter:

03. November “Vi er dem de andre ikke må lege med”
19 deltagere og en udgift på kr. 191

15. November “Denne gang lover vi at lyset er tændt….”
7 deltagere og en udgift på kr 252

01. December “ Snip, snap, snude så er det år snart ude”
23 deltagere medførte, når egenbetalingen var trukket fra,  en udgift på kr. 2.783

08. Januar “ Er du klar til kamp ?”
Her var der 13 deltagere. Arrangementet medførte en nettoudgift på kr. 1.488

17. Januar  “Hønsefødder, gulerødder og hilsen af en svane”
10 deltagere og en udgift for lokalafdelingen på kr. 243

2. Februar “Hvad drømmen du om ?”
10 medlemmer deltog. Udgiften var på kr 139

Saldo i banken er d.d. kr. 60.825

Der er ansøgt om §18 tilskud fra Helsingør kommune.

08. Eventuelt

a. Susanne har været på første del af et online kursus om ledelse af frivillige. Dette kursus strækker sig over i alt 4. gange frem til 20. Marts.

Den første del virkede lidt kaotisk, med bl.a. problemer med Zoom funktionen.

Der er til hver kursusdel opgaver som skal løses. Susanne sender opgaverne til resten af bestyrelsen til orientering og indput.

b. Der er fra et medlem indkommet følgende forslag  til aktiviteter vi kan arrangere for medlemmerne: Nivågård malerisamling, Omvisning på Christiansborg med eller uden frokost på “BORGEN”, Karen Blixen museum samt en tur bag kulisserne i Zoo.

Sune hører om hun har lyst til at arrangere en af turene.                                                   

c. YouGo kan i år arrangeres på to måder: Man kan deltage med at gå 100 kilometer i maj måned eller der laves store walks arrangeret i lokalafdelingen (af frivillige) på selve 1. maj. Grundet at 1. maj er en mandag, kan hverken Christian eller Asta arrangere i år i Helsingør,  som de gjorde sidste år og Laila tvivler på, at Heidi Paulsen fra Hillerød har overskuddet til det, når det er en mandag. Problematikken er meldt videre til Anne.

Der har meldt sig en frivillig vi ikke kender til at arrangere i Helsingør. Når de starter op, er det foreningen der har kontakten men fremadrettet bliver kontakten til "Event / indsamlingsgruppen" (hos os, Laila).

Mødet sluttede kl. 19.00

Næste bestyrelsesmøde er den 3. April kl. 17.00