Gå til hovedindhold

3000 små gule ænder skabte stor glæde

Mange interesserede havde taget opstilling langs åens bredder og på Teaterbroen, da det traditionsrige arrangement, Rap om Kap, nærmede sig sin afslutning, og de 3000 små gule, nummererede, ællinger lod sig indfange for at afgøre hvem der skulle være de lykkelige ejere af de 21 flotte præmier.

                                                                                    

                  

Ole Kjærsgaard fra Lions Holstebro, der var speaker ved årets arrangement, gjorde for en sikkerheds skyld opmærksom på, at det ikke var tilladt at skyde, selvom man havde jagttegn, og han fortalte om det arbejde der gøres i Scleroseforeningen og Lions. De midler, der kommer ind ved Rap om Kap går ubeskåret til arbejdet i Scleroseforeningen og Lions humanitære arbejde, og de er med til at give gode oplevelser og gøre livet lidt lettere for mennesker, som ikke selv har mulighed for at skaffe de fornødne midler.

Og der er hårdt brug for indsamlede midler, for antallet af mennesker med sclerose er stærkt stigende. I 2010 hed antallet 10.500, men den seneste opgørelse fra Scleroseregistret fra starten af 2012 viser, at antallet nu er oppe på omkring 12.500. Det er nu sådan, at et stigende antal børn og unge mennesker rammes af sygdommen, og at den rammer to kvinder hver gang, den rammer en mand. Stort set al forskning i sclerose betales af scleroseforeningen, og i 2012 er der afsat cirka 12 millioner kroner til formålet, men der bruges også betragtelige beløb til de to Sclerosehospitaler, psykologhjælp og socialrådgivning.

Hos Lions bruges pengene til humanitært arbejde og til legater til enkeltpersoner og organisationer, som gør en særlig indsats. Der er blandt meget andet ydet tilskud til fattiges jul i Holstebro, til integrationsprojektet: "Holstebro på tværs" og til julestjerner til byens plejehjem.

Glad vinder

Men det er ikke kun de mennesker, der nyder godt af de indsamlede midler, der glæder sig over, at der hvert år arrangeres Rap om Kap. Ellen Pedersen, der var vinder af 1. præmien, et rejsegavekort på 5.000 kroner fra Gislev Rejser, har fortalt, at hun blev rigtig glad, da hun så, at der var mulighed for at støtte Scleroseforeningen.

Ellen Pedersen havde mødt sælgere af ANDelsbeviser, og så var beslutningen ikke svær, for hun har en datter, der afventer en udredning, som skal afsløre, om hun har den alvorlige kroniske sygdom dissemineret sclerose. Ellen Pedersen er helt bevidst om, at det er helt nødvendigt med midler til forskning, hvis gåden om den alvorlige sygdom skal løses, og hun ved også, at Scleroseforeningen har rigtig mange tilbud til mennesker med sclerose, og at disse tilbud kun kan gives, fordi der velvilligt doneres midler til foreningen.

Det var derfor ikke spørgsmålet om at vinde en af de 21 præmier der fyldte mest, da Ellen Pedersen købte ANDelsbeviser, det var visheden om, at hendes bidrag kunne være med til at gøre en forskel for mennesker, der rammes af den alvorlige, uhelbredelige, sygdom, og hun er taknemmelig for, at hun fik mulighed for at yde dette bidrag.

Tak til alle

Hos Scleroseforeningens Lokalafdeling for Holstebro, Lemvig og Struer og Lions Holstebro glæder man sig over et vellykket og indbringende arrangement, og der er en stor tak til alle, der støttede Scleroseforeningens arbejde og Lions humanitære arbejde med sponsorkroner eller ved køb af ANDelsbeviser.

Se præmielisten her