Gå til hovedindhold

Donation fra Søsterloge nr. 4 Erica I.O.O.F.

(Tekst af  Anita Zacho og foto af John Dam)

14. april 2014  skinnede  solen fra en skyfri himmel og blæsten gik frisk over kirkepladsen i Holstebro .


 

Foran Odd Fellow Bygningen Kirkestræde 7 Holstebro  stod  Logemedlemmerne  i en cirkel omkring bygningens smukke stentrappe, mens Dannebrog gik til tops.  Under flaghejsningen afsang man  ”I østen stiger solen op” af B.S. Ingemann  og de mange stemmers sang blev understøttet  af den smukke sprøde klang fra en trompet.  Man var samlet denne mandag i april for at fejre Søsterloge nr. 4 Erica’s 100 års jubilæum. 

Bland alle disse logemedlemmer stod jeg (Anita Zacho) og 9 andre donationsmodtagere. Vi var alle indbudt til på vores forenings vegne at modtage en donation i anledningen af de 100 år. Donationer som logens søstre har arbejdet frivilligt i mange timer for at samle sammen.

Efter flaghejsningen gik alle ind i logens bygning og tog plads  i den  smukke logesal, sammen med indbudte gæster, logens søstre og andre gratulanter.  Der blev budt velkommen af overmester Hanne Øllgaard Madsen og vi sang ”Der ligger dybt under mulde” af Clemen Jensen.

 

            

 

 

 

De øvrige donationsmodtagere denne dag var:    

  

                          

 

Sevel Idrætsforenings Handicapidræt 

Cafe Sommerfuglen i  Holstebro

Børn & Unge i skilsmisse i Holstebro 

Danske Hospitalsklovne Herning

Vestjysk Tandemklub

Josepha Isimbi  fra SOS Byen Rwanda

Trekantens Pigeklub i Holstebro

Holstebro Krisecenter

Veteranforeningen under KFUM i Holstebro

Salifu Balde  fra Gambia  (Logens sponsorbarn)

 

Hver donationsmodtager redegjorde for deres forenings formål og arbejde, samt for hvad pengene evt. skulle bruges til

Der var indlagt en pause i overrækkelserne, hvor der var et musikalsk indslag v/Kirsten Buus Andersen på bratsch. Der blev afslutte med fællessangen ”Kongernes Konge” af Adolph Reck.

Efter overrækkelsen var der kransekage og vin, samt musikalsk underholdning i logens selskabslokaler.

                   

 

Søsterloge nr. 4. Erika’s oprindelse, historie og formål:

Odd Fellow Ordenens historie rækker helt tilbage til 1819, hvor den første Odd Fellow loge stiftedes i USA.

 

I 1878 kom Odd Fellow Ordenen til Danmark.

 

Den første rebekkaloge i Danmark, rebekkaloge nr. 1 Caroline Amalie, institueredes den 3. juli 1881.                                                                                   

14. april 1914 blev rebekkaloge nr. 4 Erica i Holstebro institueret og den var tilmed den første af sin slags i Jylland.                                                                    

Logens navn,  Erica, er symbol på den natur der omgiver Holstebro. Den dengang uopdyrkede hedejord var bevokset med lyng af Erica typen. Man håbede, at logen ligesom den lille beskedne lyngblomst måtte få kraft til at bane sig vej frem i den uopdyrkede jordbund. Erica loge nr. 4 Holstebro har i dag  omkring  80 medlemmer - kvinder i alle aldre og fra alle samfundslag.

Ordenens formål er: At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem mennesker, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskets forbedring og fuldkommengørelse.Ordenens hovedmål har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod den enkelte, og et humanitært rettet mod det lokale, nationale og internationale – uden for ordenen.