Gå til hovedindhold

Formandens årsberetning 2016

ÅRSRAPPORT 2016

 

Organisation

Lokalafdeling Nordvestjylland dækker kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro.

Ved årsskiftet 31. december 2016 har lokalafdelingen 449 (sidste år 443) medlemmer, hvoraf de 208 (sidste år 205) har MS.

Ud over en særdeles aktiv bestyrelse i lokalafdelingen er lokalafdelingen også repræsenteret i Danske Handicaporganisationer i alle 3 kommuner, hvilket giver os mange mulighed for at deltage i og påvirke det lokale politiske arbejde.      

DH Lemvig: Jan Madsen & Else Høj Jeppesen                                                                                                  

DH Holstebro: Preben Bjerring Jensen                                                                                                         

DH Struer: Anita Zacho

 

Tak til bestyrelsen for det flotte og store arbejde de gør og for deres vilje til at ville samarbejde på alle områder.  Det var rigtig dejligt at erfare ved det sidste bestyrelsesmøde den 11. januar 2017, at næsten alle genopstiller til en ny periode i bestyrelsen. Connie Fredslund Sørensen genopstillede desværre ikke, men vi vil gerne takke hende for hendes indsat i bestyrelsen i 2016. Connie forsætter heldigvis som ungekontakt og står forsat for dette arbejde i lokalafdelingen.

Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen og suppleanter.

Tak til Anders Esager for hans arbejde som lokalafdelingens Hostmaster. Anders er hurtig og effektiv, så hjemmesiden holdes altid opdateret med både nyheder og arrangementer suppleret med mange flottet billeder. Anders modtager gerne indlæg, så har I noget I gerne vil have på hjemmesiden så kontakt Anders.

Tak til Vibeke Follesen for at være lokalafdelingens omhyggelige revisor, som sammen med Preben har holdt godt øje med lokalafdelingens midler. Heldigvis har Vibeke valgt, at ville fortsætte som revisor i 2017, hvilket vi alle er rigtig glade for.

Tak til Knud Erik Aagaard Kristensen for hans utrættelig indsats som lokalafdelingens flittige skribent. Takket være hans indsat har vi altid spændende beretninger om vores arrangementer. Alle indlæg i diverse dagblade er også Knud Eriks værk og vi kan takke ham for meget af den opmærksomhed vores lokale arrangementer får i aviserne.

Tak til Bess Dyrmose Jensen for at være koordinator i forhold til tilmeldinger til vores arrangementer.

 

Fysiske rammer                                                                                                          

Vi har lejet os ind i Firmaet Baby Solutions lokaler på Skivevej 136 i Holstebro. Her afholdes vores bestyrelsesmøder, vi har skabe til opbevaring af vores materialer og vi kan afholde nogle af vores mindre arrangementer i hyggelige omgivelser. Der er handicapvenlig parkering, nem indgang, rumlige lokaler samt toiletter med plads til kørestole m.m.

Vi anvender også andre steder, som ramme for vores arrangementer bla. Aktivitets Center Struer, Holstebro Kultur og Frivillighus, Holstebro Aktivitetscenter.

 

Kommunikation.

Nordvestjylland kommunikerer på mange platforme såvel eksternt som internt. Eksternt drejer det sig bla om: Hjemmeside, Facebook, nyhedsmail, velkomstfoldere og pressemeddelelser. Vi har 2 Facebook sider -  lokalafdelingen og ungegruppen har hver sin Facebook side.

Oplysninger om vores arrangementer, indbydelser og indlæg med nyheder finder I både på vores hjemmeside og vores facebooksider.

Desuden udsendes mail med indbydelser til arrangementer, oplysninger om kommende arrangementer og andre spændende informationer direkte til jeres mailboks, hvis I ønsker det. Så husk at give os jeres mailadresse, hvis I gerne vil på maillisten.

 

Eksterne samarbejdspartnere

Lokalafdelingen har i perioden haft et upåklageligt samarbejde med Scleroseforeningens sekretariat og vores regionskonsulent Inger Kondrup. Når der har været behov for hjælp til forskellige problemer såvel store som små, så har vi haft stor glæde af at kunne trække på ekspertisen fra Valby – eller fra konsulenten.

 

Bestyrelsesarbejde

  • Cirka 6 årlige bestyrelsesmøder, som afholdes på Skivevej 136
  • Kommunikation via telefon, sms, mail, Facebook og dropboks. 
  • Arbejdsopgaverne fordeles ved årets første bestyrelsesmøde.
  • De forskellige arrangementer styres ved hjælp af handleplaner.

 

Cafemøder

Sidste onsdag i hver måned kl. 15.00 – 17.00 på Struer Aktivitetscenter.

Kaffe/te, frugt og kage kr. 20,00

Samvær, hygge og forskellige indslag. I 2016 fx besøg af politiker og bløder Palle Ravn. Næste år evt. besøg af fysioterapeut med speciale i behandling af og træning for mennesker med MS. Ansvarlig for møderne er Jimmi Poulsen.

Jimmi Poulsen fortæller og møderne i 2016.

Ungegruppe

Lokalafdeling Nordvestjylland har en ungegruppe for mennesker under 40 med MS. Gruppen blev startet i 2015.

I gruppen holdes der forskellige arrangementer for medlemmerne fx er cafemøder på Fox and Hounds i Holstebro og i privat regi jævnligt tilbagevendende begivenheder. I 2017 vil ungegruppen desuden deltage i nogle af cafemøderne sammen med  i de andre medlemmer iStruer. Ungegruppen arrangerede også den spændende aften med Kasper Vestergaard i foråret 2016. Ungeafdelingen har i foråret 2017 taget initiativ til 3 x gratis yoga hos lokal underviser, så medlemmer uden omkostninger kunne prøve, om yoga var noget for dem.

I 2016 havde ungegruppen også arrangeret en bustur til Sclerosehospitalet i Ry og et familiearrangement i Bork Legeland. Begge dele måtte aflyses grundet manglende tilslutning.                                                                  

 

Børn- og ungegruppe for større børn (10-15 år)

Gruppen er blevet til på initiativ af Solveig Esager – en pårørende, som mente børn i alderen 10 – 15 år med forældre med MS havde behov for et sted at mødes med ligesindede.

Det er planen at gruppen skal mødes 4 til 6 gange årligt kl. 10 – 13 (første møde var i december 2016). I vil løbende kunne læse nyt om gruppens aktiviteter på både vores hjemmeside og Facebook.

Det primære sigte med gruppen er samvær med andre børn/unge med en forælder med MS, så de unge kan mødes og spejle sig i ligesindede. Andre jævnaldrende, der kender til de følelser man kan have og til de udfordringer, det giver at være i familie med en, der er syg.

Gruppen vil lave fælles aktiviteter som fx bagning, spil, skovtur, hænge sammen og se film m.m., det børn og unge normalt gør sammen – hygge og ha det sjovt sammen. De unge skal lære hinanden at kende og blive trygge i hinandens selskab.  Det koster kr. 25 pr gang og der serveres snack og noget at drikke.

Solveig Esager fortæller om gruppens første sammenkomst, samt om planerne for gruppen fremadrettet.

 

 

Årets aktiviteter

19. januar – Lone Hertz. Det var en storsmilende, og særdeles veloplagt, Lone Hertz, der lod sine noget mere end 100 tilhørere vide, at hun havde glædet sig så meget til at komme til Holstebro, da hun tirsdag den 19. januar holdt sit foredrag, ”Viljen til at ville, giver glæden til at kunne - hvis vi får lov!”, i Gråkjær Arena.

Sådan startede en spændende aften, da formanden for Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland, Anita Zacho, havde budt velkommen, og med sin store viden om menneskers livsvilkår satte Lone Hertz mange tanker i gang. I to en halv time tryllebandt hun de mange fremmødte, og hun brugte i vid udstrækning sort humor, når hun påpegede forhold, der ikke er i overensstemmelse med gældende love og konventioner.

Trine Flørnæss fortæller om dette arrangement.

3. februar – Årsmøde. Årsmødet blev som vanligt afholde i Idom/Råsted Golfklub, hvor lokalafdelingen var vært ved aftenens traktement. Der var fremmødt 45 medlemmer denne aften – det største antal deltagere til sådan et arrangement de seneste 5 år. Efter årsmødet og indtagelse af middag i cafeen afsluttede Ulrik Jensen dette årsmøde med et spændende og personligt foredrag kaldet ”Manana – fra gepard til snegl og et strejf af Spanien”.

29. februar – MS kost og livsstil. En spændende aften med forfatteren til de to MS kogebøger ”MS – kost og livsstil” og ”Snackhæftet”. Kaper Vestergaard fortalte levende og personligt om, hvordan hans liv var blevet forandret efter diagnosen og hvordan han fik interesse for kost og livsstil, som redskaber til at leve bedre med MS. Kaper fortalte om, hvilke grundprincipper hans kogebog er opbygget efter og deltagerne fik lejlighed til at smage på kager fra Snackhæftet undervejs.

4. juni – Rap om Kap. Lørdag den 4 juni sejlede 3000 små gule ænder igen på Storåen i Holstebro i forbindelse med årets Rap om Kap. Arrangementet blev afviklet i samarbejde med Lions Holstebro og var en stor succes. Der var igen i år skænket flotte præmier fra lokalområdets næringsdrivende og alle Andelsbeviser blev udsolgt. Arrangementet indbragte lokalafdelingen en pæn sum penge til nye aktiviteter. Vi samarbejder igen i 2017 med Lions om et arrangement med ænder og vand.

Årets butiksindsamling fra april til juni i vores område indbragte via byttepenge, stregkoder og salg af diverse støtteprodukter kr. 29.683,50 til forskning – kr. 7.201,50 mere en året før, hvor man indsamlede 22.482. Der var opstillet 130 stk. af de velkendte grønne bøtter i de 3 kommuner lokalafdelingen dækker. Der var 19 frivillige der opstillede/indsamlede de grønne bøtter. Det største antal frivillige til dette arbejde i flere år.

Lars Møller fortæller om butiksindsamlingerne.

 

17. august – Infomøde.  Den 17. August 2016 var 20 interesserede mødt op på Skivevej 136 og fik en både informativ og hyggelig aften i selskab med sclerose sygeplejerske Hanne Breinholdt, ungekontakt Connie Fredslund Sørensen og medlem af lokalafdelingen Jimmi Poulsen.

Hanne startede mødet, med at fortælle konkret og i et dagligdags sprog om sclerosens 4 former og dens mange ansigter. Hanne Breinholdt fortalte desuden om behandlingsformerne, det offentliges tilbud til sclerosepatienterne og om at hjælpe patienterne med deres mange spørgsmål og udfordringer omkring deres sygdom. Hanne Breinholdt opfordrede alle aftenens deltager til at komme med spørgsmål under hendes gennemgang og spørgelysten var stor.

Efterfølgende fortalte Jimmi og Connie om hverdagen for dem selv med sclerosen. De kom ind på, hvordan deres reaktion var, da de fik diagnosen og hvordan de tacklede det. De fortalte om deres pårørende og deres håndtering af sygdommen og de begrænsninger den kunne medføre. Der blev også talt en del om alternative behandlingsformer og kost. Der var også her stor spørgelyst og der blev en god dialog mellem alle deltagerne.

Aftenen bød desuden på masser af snak ved bordene i pausen, samt pizza, frugt og kaffe/te med småkager.

Lars Svejdal fortæller om baggrunden for dette møde.

 

11. september – Husstandsindsamlingen. Søndag den 11. september gik et stort antal nordvestjyder ud og bankede på dørene i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner for at samle penge ind til forskning i gigt og sclerose.

De mange indsamlere blev taget godt imod, og i Holstebro Kommune blev der indsamlet 90.000 kroner. I Lemvig Kommune blev det til 18.000 kroner, og i Struer Kommune kom der 37.000 kroner i indsamlingsbøsserne. Det blev i alt 145.000 kroner, og det fælles indsamlingsteam har oplyst, at der dertil kan lægges mindst 10% eller 14.500 kroner, der er doneret via MobilPay, så det samlede resultat i Nordvestjylland bliver cirka 168.000 kr.

Formand for Scleroseforeningens Lokalafdelingen for Nordvestjylland, Anita Zacho, har fortalt, at der i Thyborøn blev indsamlet ikke mindre end 5.550 kroner på en enkelt rute, og at der i Vemb blev indsamlet 7.087 kroner i indsamlingsbøsser, men de blev afleveret, optalte, i en kagedåse. Et par gode eksempler på befolkningens velvilje i forhold til indsamlingen. Velviljen har i det hele taget været stor. Rema 1000 har doneret kildevand til samtlige indsamlere, og Kvickly i Holstebro gav frugt til lokalafdelingens indsamlere.

Det samlede resultat i Region Midtjylland og Region Hovedstaden blev 3,7 millioner kroner, som de to foreninger med stor glæde har kunnet aflevere til forskning i de to kroniske sygdomme. Det overstiger alle forventninger, og indsamlingsteamet udtrykker stor tilfredshed i den tak, der er sendt til de 3.000 frivillige, der deltog i indsamlingen.

14.500 danskere har sclerose og 700.000 lever med en gigtsygdom. De håber alle på nye videnskabelige landvindinger, da det stadig ikke er muligt at kurere de to sygdomme, og netop derfor er det så vigtigt, at der samles ind til forskning, siger lokalafdelingsformand Anita Zacho.

Lars Møller fortæller om dette store arrangement, som vi afviklede for første gang.

 

4. oktober – EMS.  Tirsrsdag den 4. oktober 2016 tilbød Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland og Fysioterapien Sct. Jørgen i Holstebro Scleroseforeningens medlemmer informationer om, og afprøvning af, NMES – Neuromuskulær elektrisk stimulering.

Fysioterapeuterne Henrik Kirkegaard og Ole Aggerholm fortalte de 15 fremmødte hvad der sker, når forbindelsen fra hjernen til muskelfibrene skades, for eksempel når mennesker rammes af sclerose, og myelinskederne omkring nervebanerne nedbrydes. Forbindelsen fra hjerne og ud i centralnervesystemet afbrydes punktvis, og det medfører, at muskelfibrene ikke altid fungerer optimalt. Det medfører ofte nedsat kraft og hurtig udtrætning, men med elektrisk muskulær stimulation ses der gode behandlingsresultater. Et lille håndholdt apparat kan, ved hjælp af elektroder, der sættes på huden, fremkalde aktivitet i muskulaturen. Musklerne arbejder nøjagtigt, som når man træner på almindelig vis, men ved at skrue lidt op for ”strømmen”, kan der klares en væsentlig hårdere træning, end man selv har energi til. Stimulatoren kan indstilles til mange forskellige slags træning, og der ses ofte hurtigere og bedre trænings/genoptræningsforløb med elektrisk muskulær stimulation, end med almindelig træning.

Ulrik Jensen fortæller om dette arrangement.

 

12. oktober – Psykomotorisk afspænding. Denne aften mødte vi psykomotorisk terapeut Kirsten Schøtt, som kom og fortalte og viste, hvordan hun arbejder med afspænding af muskler. Der var mulighed for at prøve forskellige teknikker på egen krop, bl.a. afspænding med bolde og en guidet afspænding. Kirsten demonstrerede også, hvordan man manuelt kunne afspænde kroppen og der var rig mulighed for at stille spørgsmål. Aftenens deltagere hygge sig i pausen med kaffe, frugt og kage.

          

5. november – julehygge. Lørdag den 5. november var der ægte dansk julehygge i Råsted Golfklubs lokaler – tidligt, men rigtig hyggeligt.

Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland havde indbudt til fest, og det benyttede 62 medlemmer og pårørende sig af. Ikke mindre end 12 børn deltog i festlighederne. Først var der en god julebuffet, så var der ris à l’amande, kaffe, småkager og æbleskiver.

Fra start til slut var der også noget godt til ørerne, da Madsen & Co fra Haderup leverede harmonikamusik, blandt meget andet til fællessang, hvor der blev sunget julesange- og salmer. En af de unge deltagere, Caroline, bidrog også musikalsk. Hun havde igen i år medbragt sin tværfløjte, og hun leverede et par flotte solonumre.

Også i år var det traditionsrige julebanko på programmet, og det kan da nok være, at der var flotte gevinster til både børn og voksne. Det var ikke alle, der fik noget med sig hjem, men det kan så være en god grund til at møde op igen til næste år. Det er altid hyggeligt, når vi er mange, og det har vi heldigvis tradition for at være.

Efter den sidste fællessang, ”Skuld gammel venskab rejn forgo”, takkede formanden for det flotte fremmøde og ønskede alle en rigtig GOD JUL og et GODT NYTÅR 2017.

 

9. november – Frivilligbørsen. Holstebro Frivillighedsråd, Holstebro Kommune, Via University College Holstebro og De Studerendes råd på VIA havde indbudt foreninger fra det frivillige sociale område for at opmuntre de studerende på VIA til at påtage sig frivilligt socialt arbejde.

De studerende er blevet opfordret til at påtage sig frivilligt socialt arbejde for at få en optimal uddannelse, og selv om det var eksamenstid, var Frivilligbørsen vel besøgt, og der blev indgået aftale med ikke mindre en 30 studerende.

10 af disse aftaler blev indgået med frivillige fra Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland, og lokalafdelingens frivilligansvarlige vil kontakte disse studerende igen og gøre meget for at fastholde kontakten med dem.

Knud Erik Aagaard Kristensen fortæller om optakten og arbejdet omkring dette arrangement, som bla. Holstebro Kommune var medarrangør af.

 

 

Aktiviteter i 2017

 

18. januar -  Jason Watt i Gråkjær Arena

25. januar – Yoga Holstebro (3 gange – gratis. Betalt af afdelingen)

April - butiksindsamlingerne med de kendte grønne bøtter starter.

15. juni – Rap om Kap sammen med Lions

September - Husstandsindsamlingen

August - Herretur med ?????

November - julefrokost.

 

Forslag til arrangementer lokalt modtages gerne, så sig endelig til, såfremt I har gode ideer.

 

Tak til alle:

Tak til jer alle for jeres store opbakning til vores forskellige arrangementer i 2016. Vi se flere og flere deltagere til vores arrangementer – skønt at flere vil være del af fællesskabet omkring den lokale afdeling.

Til slut vil jeg gerne takke alle de mange mennesker, som har bidraget med frivilligt og ulønnet arbejde for vores lokalafdeling i det forløbne år. Jeres indsat værdsættes enormt meget og vi håber I har lyst, at bidrage med det I kan/har tid til, igen i 2017.

I løbet af de kommende måneder vil der blive afholdt en aften for de frivillige. Nærmere info om dette senere.

Al frivillig indsats er utrolig værdsat uanset mængde eller art og alle kan deltage, så kom frisk og vær en del af fællesskabet i Scleroseforeninges Lokalafdeling Nordvestjylland.