Gå til hovedindhold

Kommunevalget 19. november 2013

Af Knud Erik Aagaard, frivillig i Scleroseforeningen

Kommunevalget den 19. november 2013 kan få afgørende betydning for mennesker med handicap og for ældre medborgere. Netop derfor har Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland stillet skarpt på valget, og er fast besluttet på at fastholde fokus.

Lokalafdelingen dækker kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer, og bestyrelsen har fået tilsagn fra 2 politikere fra hver af de tre kommuner om deltagelse i en paneldebat med repræsentanter fra de 3 kommuners handicapråd, medlemmerne i de lokale handicaporganisationer under Danske Handicaporganisationer, DH, der er paraplyorganisation for ikke mindre end 32 handicaporganisationer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter samt pressen.

 

Debatten kommer til at foregå i Laden, Brogårdsvej 4, 7500 Holstebro,

 

ONSDAG DEN 28. AUGUST 2013 KLOKKEN 19.30,

 

og den vil blive styret af chefredaktør Hans Krabbe, Dagbladet Holstebro.

 

Når bestyrelsen for Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland finder det nødvendigt med en debat, er det for at få afklaret, hvad de politikere, der skal træffe beslutninger, der får betydning for mennesker med handicap, og for ældre, i de kommende fire år, står for.

Det er ingen hemmelighed, at mennesker med handicap og ældre er under pres i disse år, og det er desværre også en kendt sag, at der er nogle, der ikke får de ydelser, de er berettiget til. Det primære mål med debatten er derfor, at gældende lovgivning og FN´s Handicapkonvention bliver taget alvorligt, og at der sikres lige vilkår, og lige muligheder, for alle i et inkluderende samfund, hvor der er tænkt inklusion på alle niveauer.

Bestyrelsen for Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland opfordrer derfor alle, der har mulighed for at deltage i debatten til at møde op med gode spørgsmål, så vi kan høre hvad hver enkelt politiker står for handicappolitisk, og dermed få et pejlemærke for et godt sted at sætte krydset den 19. november.

Vi kan til gengæld kan love dem nogle gode og helt gratis bud på, hvordan de vil kunne tilbyde mere velfærd, uden det nødvendigvis bliver dyrere. De vil nemlig, med stor fordel, kunne lytte til dem, der har skoene på, for de ved, hvor de trykker, og bedre konsulentbistand findes vel næppe.

Aftenens panel vil bestå af nedennævnte politikere fra de 3 kommuner (Holstebro, Lemvig og Strue), som Scleroseforeningens Lokalafdeling Nordvestjylland dækker.

 

Byrådsmedlem og Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Anne Lise Holst Jensen (SF), Holstebro

 

Medlem af Folketinget

Ulla Tørnæs (V), Holstebro

 

1. Viceborgmester og Formand for Socialudvalget

Grethe Hestbech (SF), Struer

 

Byrådsmedlem

Mads Jakobsen (V), Struer

 

Byrådsmedlem og formand for Social- og Sundhedsudvalget

Orla Østerby(C), Lemvig

 

Byrådsmedlem og medlem af Lemvig Handicapråd

Lone Pilgaard Sørensen (A), Lemvig