Gå til hovedindhold

Møde for pårørende i lokalafdelingen

Møde for pårørende i lokalafdelingen

 

(Af formand Anita Zacho)

 

Den 19. juni 2013 var der møde for pårørende i Sclerose-foreningen lokalafdeling Nordvestjylland.                

Mødet blev afholdt i Laden Brogårdsvej 4 Holstebro.

 

De fremmødte pårørende blev bænket om et hyggeligt bord sammen med foreningens psykolog Karen Nielsen, formand for lokalafdelingen Anita Zacho, sekretær Bent Follesen og Vibeke Follesen.

Mødet startede kl. 19.00 med velkomst og præsentation af aftenens program.

Vibeke og Bent Follesen fortalt kort om, hvordan livet og ægteskabet med sclerose kunne forme sig, set fra deres side. De fremmødte kunne herefter stille uddybende spørgsmål til Vibeke og Bent.

 

Psykologen gav forslag til og eksempler på, hvordan man som pårørende kunne tackle de problemer og udfordringer der opstår når ens ægtefælle/samlever/forældre/børn/ venner m.fl. får diagnosen sclerose.                          

 

Forløbet man gennemlever i familierne ved diagnosen sclerose, er en svær process for alle involverede og berørte parter, og man skal som pårørende passe på ikke, at glemme sig selv og ens egne følelser i den proces. Samtale og atter samtale om alt der fylder i ens bevidsthed var hjørnestenen i psykologens budskab. Få tingene ud, så der bliver åbenhed omkring sygdommen og følelserne i forhold til ens nærmeste og de nære omgivelser.                       

 

Husk også, at bruge de professionelle i fx Scleroseforeningen, kommunerne og andre instanser, de kan ofte tilbyde mange gode løsninger eller de kan kan tilbyde blot at lytte. Ofte er det befriende, blot at få sat ord på følelserne.

                        

Kaffe med lækker kage og frisk frugt, samt snak på tværs af bordet gav en kort pause før alle blev delt ind i grupper, hvor man kunne udvekslede erfaringer.

 

Nogen af de emner, der blev arbejdet med i grupperne var bla.

  • dårlig samvittighed
  • det altid at skulle være den stærke i et forhold
  • relationer
  • den konstante kritik – at sige fra
  • viden om sygdommen
  • hvordan deler vi vores erfaringer med hinanden

 

Til slut blev der i fællesskab samlet op på, hvad grupperne havde talt om og Karen Nielsen afrundede med afsluttende kommentarer til de problematikker de enkelte grupper havde fundet mest væsentlige.

 

Aftenen var ifølge alle fremmødte en succes.

 

Der var stor interesse blandt de fremmødte for, at lokalafdelingen til september 2013 ville tilbyde en aften mere for alle interesserede pårørende.

 

Til det påtænkte møde i september vil Karen Nielsen igen komme med et oplæg omkring et emne, som har stor betydning for mange med sclerose og deres pårørende, nemlig de kognitive skader og de forskellige ændringer, som specielt denne gruppe og deres pårørende påvirkes af.

 

Mødet til september 2013 er for alle pårørende uanset relationer.

 

Det gælder f. eks. ægtefælder, kærester, søskende, børn, arbejdskolleger og naboer. Kort sagt alle der er i berøring med sygdommen og dem der er berørt af den.

 

Arrangementet vil blive annonceret på lokalafdelingens hjemmeside under aktiviteter, på Facebook og i kalenderen, som kommer med MagaSinet. 

 

Man kan som pårørende også deltage i kurser gennem Scleroseforeningen og der er et 2 dages pårørende kursus til september 2013 i Fredericia. Nærmere oplysning om dette arrangement kan fås ved henvendelse til Scleroseforeningen på tlf. 36463646.